Zyski wspólników spółek komandytowych osiągnięte przed 1 maja 2021 r. bez podwójnego opodatkowania

Rok 2021 przyniósł wiele zmian podatkowych. Do najważniejszych należało niewątpliwie objęcie spółek komandytowych opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych. Tym samym często wybierana dotychczas forma prowadzenia działalności straciła na atrakcyjności.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Spółka komandytowa, | Data: . Tagi: , , , , , ,
Zyski wspólników spółek komandytowych

Od kiedy nowe regulacje

Dla przypomnienia generalnie spółki komandytowe zostały objęte CIT już od 1 stycznia 2021 r. Jednakże, jeśli wspólnicy tak postanowili, możliwe było przesunięcie momentu objęcia ww. spółek CIT do daty 1 maja 2021 r. Od ww. dat dochody uzyskiwane przez spółki komandytowe już bezwzględnie podlegały opodatkowaniu na nowych zasadach, tj. w pierwszym rzędzie od razu w spółce od dochodu spółki oraz kolejny raz przy wypłacie na rzecz wspólników.

Zyski wspólników spółek komandytowych sprzed 1 maja 2021 r. 

Do momentu zmian w przepisach podatkowych dochody spółek komandytowych były opodatkowywane jedynie na poziomie samych wspólników, stosownie do tego w jak sposób ci wspólnicy uczestniczyli w zyskach spółki i to na zasadzie memoriału.

Istotna była zatem kwestia tego, jakie przychody oraz jakie koszty były ponoszone przez spółkę. Jeśli przychody i koszty podlegały opodatkowaniu już na poziomie wspólników, to późniejsza faktyczna wypłata na ich rzecz zysków jako takich lub zaliczek na poczet zysku nie podlegała już kolejnemu opodatkowaniu.

Wiele spółek komandytowych przed dniem „0” nie rozliczyła się jednak do końca ze swoimi wspólnikami, część wykorzystywała i nadal wykorzystuje niewypłacone zyski wspólników spółek komandytowych np. na inwestycje.

Niewypłacone zyski wspólników spółek komandytowych po zmianie przepisów – jak są opodatkowane?

I tutaj mogła się pojawić wątpliwość, co zrobić z zyskami wspólników spółek komandytowych, które zostały osiągnięte przed zmianą statusu podatkowego spółki komandytowej, ale ich wypłata miałaby nastąpić już po dniu 1 stycznia / lub 1 maja 2021 r.? Czy takie zyski powinny podlegać opodatkowaniu, czy też ze względu na fakt, że już raz uiszczono należność podatkową, ich wypłata powinna być neutralna podatkowo?

Przepisy przejściowe m.in. w art. 13 wskazywały, że:

„Do dochodów wspólników spółki komandytowej lub spółki jawnej uzyskanych z udziału w zyskach takiej spółki, osiągniętych przez taką spółkę przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2 w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych”.

Wychodziłoby zatem, że skoro do dochodów wspólników spółek komandytowych osiągniętych przed zmianą statusu podatkowego spółki komandytowej zastosowanie winny znajdować „stare” regulacje prawne, to zyski już raz opodatkowane nie powinny podlegać podwójnemu, drugiemu opodatkowaniu przy ich wypłacie.

Jakie jest stanowisko organów podatkowych?

Na szczęście ww. stanowisko, – wynikające z samych przepisów – ale też i logiki – potwierdził także organ interpretacyjny. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 28 czerwca 2021 r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.135.2021.3.ANK wskazał, że:

„(…) wypłata wspólnikowi zysku wypracowanego przez Spółkę komandytową przed dniem uzyskania przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, tj. przed 1 maja 2021 r., dokonana po tej dacie, nie będzie podlegała opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2021 r., a w konsekwencji będzie zdarzeniem neutralnym podatkowo na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Tym samym Spółka komandytowa nie będzie zobowiązana do poboru podatku jako płatnik, w momencie wypłaty tych zysków”.

Analogiczne stanowisko już wcześniej zajął Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 16 lutego 2021 r. sygn. 0114-KDIP2-1.4010.444.2020.1.JC czy w interpretacji z dnia 19 maja 2021 r. sygn. 0115-KDIT1.4011.114.2021.4.MR.

Zatem podsumowując, wypłata na rzecz wspólników spółek komandytowych „starych” już opodatkowanych zysków z takiej spółki pozostawać będzie neutralna podatkowo. Ww. wartości zostały już raz opodatkowane, kolejny podatek od tych samych wartości nie może zostać potrącony.

 


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:spółka komandytowa

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.