NEWSLETTER

    Poniższy formularz pozwoli dołączyć Ci do grona stałych Czytelników bloga podatkiwspolkach.pl, który prowadzę przede wszystkim dla wspólników i spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych. Będę dokładać starań, aby za pośrednictwem tego newslettera przekazywać przydatną na co dzień dawkę informacji z zakresu prawa i podatków, które mają lub mogą mieć wpływ dla Twojej spółki lub dla Ciebie, w tym dotyczących kwestii podatkowych przy transakcjach kapitałowych typu fuzje, aporty, przekształcenia, sprzedaże itp., ordynacji podatkowej, PIT, CIT, PCC czy VAT.