Projekt Ustawy o zmianie ustaw o podatkach dochodowych w Sejmie RP

W dniu wczorajszym tj. 18 września br. na stronie Sejmu RP, pojawiła się informacja dotycząca wpływu do Sejmu projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt skierowano w tym momencie do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Zmiany w prawie, | Data: .

Przypomnijmy, ww. projekt Ustawy,


treść dostępna pod linkiem: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/59396/59438/dokument85102.pdf?lastUpdateDay=19.09.13&lastUpdateHour=13%3A29&userLogged=false&date=czwartek%2C+19+wrzesie%C5%84+2013


wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych zrównując praktycznie ich status podatkowy ze spółkami kapitałowymi, tj. spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółką akcyjną i tym samym każe podwójnie opodatkowywać dochody osiągane przez te rodzaje podmiotów.

Ze względu na wyłączenie zastosowane przez Radę Ministrów projekt ten nie obejmuje natomiast dalej idących zmian do ustaw o podatkach dochodowych planowanych do wprowadzenia już od roku 2012 a dotyczących np. dywidendy rzeczowej czy nowych zasad dotyczących zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek od podmiotów powiązanych. W tym zakresie będziemy na bieżąco śledzić proces legislacyjny.

Pytanie tylko czy już nic nie da się zrobić, żeby uratować od niebytu przynajmniej spółki komandytowe, bo wbrew twierdzeniom Ministerstwa Finansów nie były one bynajmniej wykorzystywane w celu optymalizacji podatkowej, a zwykle do prowadzenia typowej działalności gospodarczej.

Teraz, jeśli planowane zmiany przejdą – pozostaną nam do wykorzystania albo spółki kapitałowe, albo spółki jawne, względnie czeka nas powrót do archaicznej już i mało efektywnej prawnie konstrukcji spółki cywilnej.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.