Projektowane przedłużenie terminu do wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od pracowników i zleceniobiorców

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt z dnia 29.05.2020 r Rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego. Przypomnijmy, że na podstawie dotychczasowych przepisów tarczy antykryzysowej terminy wpłaty zaliczek na podatek PIT za marzec i kwiecień były przesunięte do dnia 1 czerwca 2020 r. tj. do dziś.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, Zmiany w prawie, | Data: . Tagi: , , , , ,
przedłużenie terminu do wpłaty zaliczki Podatki w spółkach

Przedłużenie terminu do wpłaty zaliczek – co wynika z projektu

Projekt rozporządzenia zakłada literalnie, że:

Przedłuża się do:

  • dnia 20 sierpnia 2020 r. – w przypadku zaliczek na podatek pobranych od podatników przez płatników w marcu 2020 r.,
  • dnia 20 października 2020 r. – w przypadku zaliczek na podatek pobranych od podatników przez płatników w kwietniu 2020 r.

przewidziany w art. 52o ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych termin przekazania kwoty pobranych zaliczek na podatek”.

Co mówił wskazany tutaj art. 52o ust. 1 ustawy o PIT?

Przepis art. 52o ustawy o PIT wskazywał, że:

„1. W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31 obowiązek określony w art. 38 ust. 1 podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Nadmienić dodatkowo trzeba, że na mocy art. 52o ust. 2 ustawy o PIT:

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 4, dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt. 8) oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych”. – zatem przedłużenie terminu odnosiło się także do zaliczek z tytułu umów zlecenia lub o dzieło.

Zwrócić w tym miejscu trzeba uwagę, że przedłużenie terminu do wpłaty zaliczek może być wykorzystane tylko przez płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Należy się liczyć,  że w przyszłości ta przesłanka może podlegać określonej ocenie w toku ewentualnego postępowania kontrolnego.

Zaznaczyć trzeba, że z uzasadnienia do projektu rozporządzenia wynika, że:

„Ze względu na przyjętą konstrukcję przepisu przedłużenie terminu, o którym mowa w art. 52o ust. 1ustawy PIT, skutkowało będzie automatycznie przedłużeniem w odniesieniu do art. 52o ust. 2 ustawy PIT terminu przekazania zaliczki na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, o których mowa w art. 41 ust. 1 lub 4 ustawy, od wypłat lub świadczeń z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych”.

W konsekwencji zatem przedłużenie terminu do wpłaty zaliczek na podatek PIT dotyczy wszystkich opisanych powyżej kategorii przychodów.

Przedłużenie terminu do wpłaty zaliczki za maj 2020 r.

Dodatkowo projekt rozporządzenia przedłuża termin do wpłaty zaliczek pobranych z ww. tytułów od podatników w maju 2020 r. do dnia 20 grudnia 2020 r.

Podsumowanie

Dobrze, że takie zmiany zostały wprowadzone, bo nawarstwienie w jednym momencie wielu płatności zobowiązań publicznoprawnych mogłoby znacznie pogorszyć i tak niedobrą sytuację wielu polskich przedsiębiorców.

Powstać może tylko pytanie: dlaczego wszystko w ostatnim momencie.

Poza tym jest to tylko projekt rozporządzenia, pozostaje mieć nadzieję, że stanie się prawem.

 

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.