Co może zrobić płatnik – nowy podatek u źródła (2)

W poprzednim wpisie poruszony został wstępnie temat podatku u źródła w nowym wydaniu. Szczególnie istotny jest obowiązek pobierania przez podmioty wypłacające określone świadczenia podatku wg stawki krajowej – od wypłat ponad 2.000.000 zł. W przypadku poboru tzw. podatku u źródła szczególną rolę odgrywa płatnik. Jakie nowe obowiązki nakładają na niego zmiany w ustawach o podatkach dochodowych?

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób prawnych, | Data: . Tagi: , , , , , , , , , ,
płatnik

W jakich przypadkach płatnik może nie pobierać podatku wg nowych regulacji?

Po pierwsze, polski przedsiębiorca dokonujący wypłat należności podlegających podatkowi u źródła może złożyć określone oświadczenie (generalnie w zakresie każdej dokonywanej wypłaty).

Co powinno zawierać oświadczenie płatnika?

Z oświadczenia płatnika powinno wynikać w szczególności, że płatnik podatku posiada wszelkie dokumenty wymagane przez przepisy prawa do zastosowania zwolnienia z podatku, czy też np. obniżonej stawki podatkowej.

Oświadczenie powinno zawierać także stwierdzenie płatnika, że po przeprowadzeniu weryfikacji nie posiada on wiedzy na temat okoliczności wykluczających zastosowanie ww. preferencji podatkowych, jak również że posiada informacje na temat tego kto jest rzeczywistym odbiorcą należności (beneficial owner).

Przy czym, żeby złożyć odpowiedzialnie takie oświadczenie podmiot dokonujący wypłat będzie musiał dokonać dogłębnej weryfikacji kontrahenta, na rzecz którego dokonywana będzie wypłata, łącznie z ustaleniem faktycznego beneficial owner oraz uzyskać stosowne oświadczenia od kontrahentów.

Ważne jest w szczególności, że składając oświadczenie płatnik będzie musiał wziąć na siebie poważną odpowiedzialność za to, czy faktycznie w danej sytuacji zachodzą podstawy do zastosowania obniżonej stawki podatkowej, zwolnienia od podatku, czy nie pobrania podatku w ogóle. W przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia lub też niedokładnej weryfikacji kontrahenta, płatnikowi może grozić surowa odpowiedzialność karno-skarbowa.

Działania przedsiębiorcy będą przy tym oceniane przez organy podatkowe po kątem zachowania tzw. „należytej staranności”. „Należyta staranność” w tym zakresie póki co nie ma jeszcze żadnej definicji w przepisach podatkowych – zatem ma charakter zdecydowanie ocenny.

Jaką inną możliwość przewidują przepisy prawa podatkowego?

Inną możliwością dla uniknięcia wyższych potrąceń podatkowych jest uzyskanie przez  przedsiębiorcę – płatnika podatku opinii naczelnika urzędu skarbowego o stosowaniu zwolnień.

To na co warto zwrócić uwagę, to to, że takowa opinia może dotyczyć tylko przypadków zwolnień z art. 21 ust. 3 i art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku CIT, a zatem jedynie części wypłat. Ponadto czas na wydanie decyzji może sięgnąć nawet 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku do organu podatkowego.

Podmioty wypłacające świadczenia z podatkiem u źródła do dokonywanych wypłat muszą zatem podchodzić ostrożnie i ustalić czy bezpieczniej jest pobrać podatek, czy też skorzystać z któregoś z opisanych powyżej wyjątków.

Istotne rozporządzenie Ministra Finansów

Dzienniku Ustaw z 28.06.2019 r. (poz. 1203) ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów, na podstawie którego stosowanie regulacji dotyczących pobierania podatku u źródła według opisanych w niniejszym artykule zasad zostało przesunięte w czasie do dnia 1 stycznia 2020 r.

Skutkiem tego do podanej daty rozliczanie podatku u źródła powinno się dokonywać na podstawie obowiązujących przepisów.

Rozporządzenie to zostało napisane jednak w taki sposób, że dobrze byłoby zbadać w konkretnych przypadkach, czy podlegają one pod te regulacje prawne.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.