Zwrot wkładu do spółki osobowej – czy jest podatek dochodowy?

Podobnie jak w przypadku spółek kapitałowych także i w spółkach osobowych majątek tworzą zarówno wkłady wspólników wniesione czy to przy założeniu spółki czy też później – jak również wypracowany w toku działania podmiotu majątek. Czy jednak częściowy zwrot wkładu do spółki osobowej na rzecz wspólnika podlega opodatkowaniu?

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Spółka jawna, Spółka komandytowa, | Data: . Tagi: , , , , , , , , ,
zwrot wkładu do spółki osobowej Małgorzata Gach

O co chodzi z tym częściowym zwrotem wkładu do spółki osobowej ?

Najprościej rzecz ujmując chodzi np. o sytuacje w których wspólnik wniósł do spółki wkład np. nieruchomość o wartości 100, a następnie w toku działalności podmiotu wspólnicy podjęli uchwałę o zwrocie na rzecz tego wspólnika kwoty np. 60 tytułem częściowego zwrotu wkładu.

Na logikę, wydawać by się mogło, że zwrot części tego co wspólnik wniósł do spółki nie powinien podlegać opodatkowaniu. Wspólnik musiał bowiem najpierw wyzbyć się ze swojego majątku określonej wartości, określonego dobra, które obecnie jest mu zwracane i to nie w pełnej wartości a jedynie w części.

Gdzie tutaj zatem konkretne przysporzenie, które powinno podlegać opodatkowaniu czy to CIT czy też PIT (zależnie od charakteru prawnego wspólnika).

Jakie stanowisko prezentują organy podatkowe?

Niestety częściowy zwrot wkładu jest traktowany przez organy podatkowe jako wiążący się z powstaniem przychodu po stronie wspólnika.

Jeśli np. zwrot taki dotyczyłby wspólnika, który wniósł do spółki np. nieruchomość – zdaniem organów podatkowych możliwe jest rozpoznanie kosztu ale nie w wartości z daty wniesienia do spółki ale wg ceny nabycia przez wspólnika – zwykle historycznej i znacznie niższej.

Spotkać można jednak i takie stanowiska, które w ogóle kwestionują przyjęcie jakiegokolwiek kosztu, wskazując że przychodem do opodatkowania jest wszystko co uzyska wspólnik ze spółki.

Istnieją też rozbieżności czy jest to przychód z działalności czy z praw majątkowych.

Niezależnie zatem od argumentacji, podatek i tak musi być.

Co na częściowy zwrot wkładu do spółki osobowej sądy administracyjne ?

Sądy administracyjne także różnie podchodzą do tej kwestii. Wskazać jednak trzeba, że szczególnie w ostatnim czasie znaczącą część stanowią orzeczenia korzystne dla podatników.

Z przychylnego podatnikom orzecznictwa wynika m.in., że np. skoro wniesienie wkładu i jego zwrot są neutralne podatkowo, to nie sposób uznać, że zwrot części wkładu stanowić powinien przychód podlegający opodatkowaniu

Podatnik nie otrzymuje bowiem w tym wypadku żadnego przysporzenia majątkowego. Kwota uzyskana jako zwrot części wkładu stanowi bowiem część wartości wcześniej wniesionego do spółki osobowej majątku podatnika, a jednocześnie pomniejsza jego udział kapitałowy w spółce komandytowej. – tak np. NSA w wyroku z dnia 26.06.2018 r. II FSK 1721/16.

(…) należy zgodzić się z Sądem pierwszej instancji, że skoro zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 11 u.p.d.o.f. przy wystąpieniu ze spółki opodatkowaniu podlega nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania pomniejszona o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce – moment opodatkowania wypłaty z tytułu udziału w spółce został odroczony do chwili całkowitego z niej wystąpieniaz wyroku NSA z dnia 19.09.2018 r. II FSK 2550/16.

W innym wyroku, tj. wyroku z dnia 20.9.2018 r., II FSK 2396/16 NSA także potwierdził, że na skutek zwrotu części wkładu na rzecz wspólnika spółki osobowej następuje odzyskanie części środków wniesionych przez tego wspólnika. Działanie takie jest neutralne podatkowo bowiem nie powoduje przysporzenia majątkowego po stronie wspólnika spółki osobowej.

W oparciu zatem o ww. orzecznictwo sądowe można rozważać w razie potrzeby odzyskanie środków ze spółki osobowej tytułem częściowego zwrotu wkładu.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.