Podatek u źródła – kolejne przesunięcie terminu

Nowy Rok, to i nowe regulacje. Od dnia 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe zaostrzone przepisy przewidujące generalnie obowiązek poboru przez płatników podatku u źródła od wypłat dokonywanych na rzecz podatników z określonych tytułów w zakresie kwot przewyższających 2.000.000 zł. – przy zastosowaniu stawek polskich z pominięciem stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zastosowanie ww. regulacji zostało jednak przesunięte w czasie.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Spółka jawna, Spółka komandytowa, | Data: . Tagi: , , , , , , , , , ,
Przegląd podatkowy Małgorzata Gach

Podatek u źródła – na czym polega zmiana przepisów

Dla przypomnienia nowe przepisy wprowadzają zasadę, zgodnie z którą w sytuacji kiedy wartość wypłat z określonych tytułów (w tym np. z dywidend czy odsetek) na rzecz określonego kontrahenta przekroczyła kwotę 2.000.000 zł, od nadwyżki ponad tę wartość płatnik powinien pobrać podatek w pełnej wysokości według stawki wynikającej z polskich przepisów (generalnie 20 % lub 19 %), zupełnie niezależnie od tego czy jako płatnik mógłby zastosować stawkę obniżoną, zwolnienie od podatku czy w ogóle nie pobrać, zarówno na podstawie przepisów krajowych jak i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Pomimo formalnego wprowadzenia ww. regulacji do ustaw o podatkach dochodowych od 1 stycznia 2019 r. na mocy rozporządzeń Ministra Finansów termin obowiązywania przepisów był przesuwany w czasie.

Podatek u źródła – wypłaty dla osób fizycznych

W zakresie podatku u źródła od wypłat dokonywanych na rzecz osób fizycznych – nowe przepisy rozpoczęły swoje obowiązywanie od dnia 1 lipca 2019 r. Jednakże na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019 poz. 2529) ww. przepisy nie będą stosowane począwszy od 1 stycznia 2020 r do dnia 30 czerwca 2020 r.

Praktycznie zatem nowe regulacje były do tej pory stosowane przez pół roku.

Podatek u źródła – wypłaty dla osób prawnych

Jeśli natomiast chodzi o wypłaty dokonywane na rzecz podatników – osoby prawne – nowe przepisy choć formalnie istniejące w ustawie od roku – w ogóle nie zaczęły obowiązywać.

Obecnie kolejny raz na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2019 poz. 2528) termin ten został przesunięty w czasie do dnia 30 czerwca 2020 r.

Przyczyną przesunięcia w czasie stosowania ww. regulacji pozostaje jak donoszą media, dalsze prace Ministerstwa Finansów dotyczące podatku u źródła.

W konsekwencji nie wiadomo jak te regulacje będą wyglądać,  jeśli do faktycznej zmiany kiedyś dojdzie.

Podatek u źródła a wypłata na rzecz spółek transparentnych podatkowo

Pomimo szczątkowego obowiązywania przepisów dotyczących podatku u źródła pojawiły się już interpretacje podatkowe dotyczące tych tematów.

Warto np. zwrócić uwagę na  interpretację Dyrektora KIS z dnia 2 października 2019 r. sygn. 0115-KDIT2-1.4011.234.2019.2.MK – która dotyczyła wypłat i podatku u źródła na rzecz spółek osobowych. W interpretacji tej rozstrzygnięto kilka kwestii praktycznych.

Dyrektor KIS wskazał w interpretacji  m.in., że:

  • W przypadku wypłat podlegających podatkowi u źródła a dokonywanych na rzecz spółek transparentnych podatkowo – ze względu na opodatkowanie dochodów na poziomie wspólników takiej spółki – certyfikaty rezydencji podatkowej powinny zostać przedstawione spółce wypacającej takie świadczenia w zakresie każdego ze wspólników takiej spółki,
  • Przy weryfikacji, czy przekroczony został limit 2.000.000 zł, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinny być brane wszystkie tego rodzaju wypłaty/świadczenia co do których powinien być pobierany podatek u źródła zgodnie z przepisami prawa krajowego, w tym również wypłaty z tytułu należności, które na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła. Dla przypomnienia – jeśli chodzi o ustawę o podatku PIT to przepis ustawy podatkowej wprowadza ww. nowe zasady jeśli „łączna kwota dokonanych temu samemu podatnikowi wypłat (świadczeń) lub postawionych do jego dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29 i art. 30a ust. 1 pkt 1-5a przekracza w roku podatkowym kwotę 2.000.000 zł”. Istotna jest zatem podstawa dokonywanych wypłat. Jeśli dotyczy ona kwot wypłacanych na podstawie powołanych przepisów (w tym np. należności z tytułu odsetek, należności licencyjne, należności z tytułu usług doradczych, księgowych, dywidend oraz z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z funduszy kapitałowych) to wszystkie one powinny podlegać zsumowaniu.
  • Sumowaniu podlegają wszelkie wypłaty dokonywane w roku podatkowym na rzecz podatnika, tj. wspólnika spółki transparentnej podatkowo. Nie jest zatem istotne ile wypłacono samej spółce, a to jaka wartość przy uwzględnieniu udziału w zysku przypadającego na każdego ze wspólników tej spółki przypada na każdego wspólnika takiej spółki.

Pytanie w jakim kierunku nastąpi ewolucja ww. przepisów.

 

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.