Podział przez wydzielenie a podatek estoński

Tzw. podatek estoński a dokładniej ryczałt od dochodów spółek wydaje się w wielu przypadkach ciekawą alternatywą dla klasycznego opodatkowania CIT dochodów spółek podlegających ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisy ustawy wprowadzają jednak pewne ograniczenia w jego stosowaniu dla podmiotów, które wdrożyły pewne działania restrukturyzacyjne. Jednym z takich działań jest podział spółki przez wydzielenie.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób prawnych, | Data: . Tagi: , , ,
podatek estoński

Podział przez wydzielenie – na czym polega? 

Podział przez wydzielenie w praktyce gospodarczej polega w uproszczeniu na przeniesieniu pewnej części przedsiębiorstwa (najczęściej przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 K.c. lub tzw. zorganizowanej części przedsiębiorstwa – art. 4a pkt. 4) Ustawy o CIT) do innej spółki, zwykle już istniejącej na podwyższenie jej kapitału zakładowego.  

Inaczej niż np. w przypadku aportu, podział przez wydzielenie pozwala na odtworzenie struktury wspólników spółki dzielonej w spółce do której ww. majątek został wydzielony.  

Zaznaczyć trzeba, że nie każda spółka polegająca opodatkowaniu CIT może się tak podzielić. Jest to zarezerwowane tylko spółki kapitałowych czyli dla spółki z o.o., spółki akcyjnej i prostej spółki akcyjnej. Spółka komandytowo-akcyjna i spółka komandytowa w takim podziale nie mogą uczestniczyć.  

Podział przez wydzielenie a podatek estoński  

W zakresie dotyczącym podziału przez wydzielenie, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie pewnego ograniczenia w czasie – jeśli chodzi o „wejście” do estońskiego CIT.  

Uznał bowiem, że w przypadku podatników, którzy zostali utworzeni w wyniku podziału, lub też zostali podzieleni przez wydzielenie, przepisów dotyczących podatku estońskiego nie stosuje się w roku podatkowym, w którym dokonano takiego podziału oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia dokonania utworzenia podmiotu albo dokonania takiego podziału.  

W konsekwencji decydując się na działania restrukturyzacyjne, aby dopiero zgłosić się do estońskiego CIT należy wziąć pod uwagę wynikający z przepisów dość długi okres karencji wynoszący 24 miesiące.  

Przepisy ustawy przewidują nadto pewne przypadki w których przejęcie w drodze podziału może prowadzić do utraty statusu podatnika opodatkowanego estońskim CIT (art. 28l ust. 1 pkt. 4) Ustawy o CIT).  

Podział przez wydzielenie – inny sposób na opodatkowanie estońskim CIT 

Jak się jednak okazuje istnieje inna możliwość przeprowadzenia podziału przez wydzielenie przy zachowaniu możliwości korzystania z estońskiego CIT.  

W interpretacji z dnia 4 sierpnia 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.281.2022.4.AW Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, który wskazywał, że jeśli podział przez wydzielenie zostanie przeprowadzony w takich okolicznościach, w których: 1) zarówno spółka która podlegać ma podziałowi, jak również 2) spółka do której wydzielana ma być określona część majątku spółki podlegającej podziałowi – będą już podatnikami podatku estońskiego i jednocześnie 3) wydzielenie obejmować będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa – to procedura podziału przez wydzielenie nie będzie powodowała utraty prawa do opodatkowania ryczałtem.  

Zatem w takiej sytuacji możliwe będzie osiągnięcie dwóch celów – tj. dokonanie faktycznej restrukturyzacji spółki dzielonej, co może być faktycznie w wielu przypadkach uzasadnione dywersyfikacją ryzyka, zważywszy w szczególności na realny kryzys gospodarczy oraz skorzystanie z możliwości jakie daje estoński CIT.  

Warto zatem w tym ujęciu właściwie rozplanować działania, aby uzyskanie skutku było możliwe. Istotne jest przy tym uzasadnienie ekonomiczne procesu podziału, aby nie narazić się na inne negatywne skutki podatkowe.  

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.