Możliwy ryczałt 8,5% od dzierżawy znaku towarowego

Taka mało odkrywcza konstatacja na wstępie – w podatkach wszystko jest zmienne, nawet jeśli sam przepis od lat jest taki sam (co też do rzadkości przecież należy). Tym razem o wyroku NSA, który daje szanse na 8,5% ryczał od dzierżawy znaku towarowego.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, | Data: . Tagi: , , , , , , , , , ,
dzierżawa znaku towarowego Podatki w spółkach

Źródła przychodu a dzierżawa znaku towarowego

Temat podatku dochodowego od umów na korzystanie ze znaku towarowego (logotypu) przewija się w poglądach organów podatkowych i orzeczeniach sądowych od wielu lat.

Sama pisałam o tym w kilku wpisach sprzed lat:
Przychód z dzierżawy znaku towarowego – jakie źródło przychodu

Przychód z dzierżawy znaku towarowego opodatkowany ryczałtem od przychodów – stanowisko WSA w Łodzi

W skrócie: cała sprawa z opodatkowaniem przychodów uzyskiwanych przez osobę fizyczną z dzierżawy (za korzystanie) z logotypu (znaku towarowego) wynikała z rozbieżności co do źródła przychodu do którego przychód taki powinien być kwalifikowany.

Może brzmieć to niezrozumiale ale w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest tak, że każdy przychód może być zaliczany tylko do jednego źródła przychodu/rodzaju przychodów (np. przychodów z działalności gospodarczej, przychodów z praw majątkowych lub do któregoś z wymienionych rodzajów przychodów).

Jeśli już szczęśliwe określony przychód zostanie zakwalifikowany do określonego źródła (rodzaju) przychodów, to następuje jego opodatkowanie według zasad przewidzianych dla tego źródła.

Dzierżawa znaku towarowego – jakie źródło przychodów

W interesującym na zakresie ustawa o PIT przewiduje dwa źródła przychodów: tj.:

  • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze (…), (art. 10 ust. 1 pkt. 6) ustawy o PIT),
  • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c ustawy o PIT (art. 10 ust. 1 pkt. 7) ustawy o PIT).

Prawo ze znaku towarowego należy do praw majątkowych, a z drugiej strony umowa na korzystanie ze znaku towarowego to generalnie umowa dzierżawy lub co najmniej umowa o podobnym charakterze.

Gdzie tu problem ….?

Sprawa jest generalnie prosta. W przypadku uznania, że przychód z tytułu korzystania ze znaku jest przychodem z prawa majątkowego powinien być on opodatkowany wg skali podatkowej (obecnie 17%, 32%). Natomiast jeśli będzie to przychód z najmu, dzierżawy lub podobnej umowy możliwe będzie opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5% (od przychodu powyżej 100.000 zł. ryczałt wyliczany jest wg stawki 12,5%).

Przychody z dzierżawy znaku towarowego – interpretacje, orzecznictwo

Jeśli chodzi o interpretacje podatkowe stanowiska organów są niekorzystne dla podatników. Nakazują bowiem opodatkowywać przychody z dzierżawy znaku jako przychody z praw majątkowych a zatem wg skali podatkowej (tak np. Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 29.01.2019 r. sygn. 0115-KDIT3.4011.548.2018.2.AK, czy w interpretacji z dnia 28 kwietnia 2017 r. – 0115-KDIT3.4011.22.2017.1.DW).

Jeśli chodzi o orzecznictwo sądowe, szło ono raczej w kierunku możliwości zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przy czym nie można pominąć że np. w dniu 28 lipca 2016 r. NSA wydał wyrok (sygn. akt II FSK 1908/14), w którym zaliczył przychody z dzierżawy znaku do przychodów podlegających opodatkowaniu w skali podatkowej.

Ostatni wyrok NSA w zakresie przychodów z dzierżawy znaku towarowego

Nadzieją dla podatników pozostaje świeży wyrok NSA z dnia 8 listopada 2019 r. sygn. II FSK 2715/17.

Z wyroku tego wynika, że:

  • Wykładnia językowa i systemowa art. 10 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 u.p.d.of. wskazuje, że w przypadku gdy przedmiotem umowy dzierżawy (art. 693 k.c.) są prawa majątkowe (art. 709 k.c.), to pożytki z tego prawa (art. 54 k.c.) będą przychodem ze źródła przychodów oznaczonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f., a nie art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f.
  • Przychodami z praw własności przemysłowej określonych w art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 u.p.d.o.f. będą tylko te przychody, które bezpośrednio z tych praw są uzyskiwane a nie pośrednio, a więc takie, które są przedmiotem umów wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. o ile prawo majątkowe może być przedmiotem umowy tam określonej.

Przekładając tezy z tego wyroku na zwykły język: przychody z umowy dzierżawy, której przedmiotem są prawa majątkowe, w tym w postaci praw ze znaku towarowego powinny być opodatkowane na zasadach przewidzianych dla opodatkowania ogólnie traktowanych umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze. Nie podlegają one opodatkowaniu jako przychody z prawa majątkowych. Tym samym można opodatkować przychody z dzierżawy znaku towarowego wg stawki 8,5% liczonej od przychodu z takiej umowy.

Co wobec tego zrobić?

Niestety wyroki NSA nie działają z automatu, zatem podatnicy którzy „przymierzają” się do zawarcia takiej umowy lub tez nawet są jej stroną, a myślą o ewentualnej zmianie zasad opodatkowania powinni wystąpić o wydanie interpretacji podatkowej. Jeśli sprawa nie zakończy się pomyślnie na etapie Dyrektora KIS, to ostatnie orzeczenie NSA daje dobrą argumentację do wykorzystania przed sądami administracyjnymi.

Zapraszam do kontaktu w ww. temacie, służymy niezbędnym wsparciem i pomocą.

 

 

 

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.