Odroczenie spłaty odsetek od pożyczki nie rodzi przychodu podatkowego

Swego czasu jeden z Klientów zadał pytanie – jak mu się wydawało na wyrost – czy odroczenie spłaty odsetek od pożyczki uzyskanej od innego podmiotu nie będzie powodowało u niego problemów podatkowych. I tu niestety okazuje się, że ustalenia pomiędzy stronami i prawo cywilne sobie, a prawo podatkowe sobie.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób prawnych, Spółka akcyjna, Spółka z o.o., | Data: . Tagi: , , , , , , , ,
Odroczenie spłaty odsetek od pożyczki Małgorzata Gach

Odroczenie spłaty odsetek od pożyczki – o co chodzi

Problem jest bardzo prosty. Strony umowy pożyczki – szczególnie jeśli pożyczka jest zawierana przez podmioty powiązane – mogą postanowić np. że odsetki płatne zgodnie z pierwotną wersją umowy za okresy kwartalne czy roczne będą przypadały do zapłaty do dopiero po spłacie kapitału pożyczki.

Niby rzecz normalna jednak dla organów podatkowych może to stanowić argument, że spółka korzysta przecież po zmianie umowy z kwoty niezapłaconych odsetek, zatem uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń.

Skoro ma przychód to tym samym winna wykazać podatek do zapłaty.

O jednym z orzeczeń WSA w tym zakresie pisałam już jakiś czas temu: Pożyczki w spółkach powiązanych – ciekawe orzeczenie WSA.

Co obecnie NSA na temat odroczenia spłaty odsetek od pożyczki?

Temat odroczenia spłaty odsetek od pożyczki był analizowany przez jeden ze składów orzekających NSA, który w wyroku z dnia 21 czerwca 2018 r sygn. II FSK 1414/16 przyjął jedyne logicznie sensowne rozstrzygnięcie wskazujące, że w tej sytuacji podatku nie ma.

NSA wskazał bowiem, że:

Należy podzielić także pogląd, że odłożenie wymagalności odsetek od pożyczek w czasie nie może automatycznie oznaczać, że pożyczki miały charakter nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. W przypadku pożyczek, korzyść pożyczkobiorcy materializuje się dopiero w chwili umorzenia wierzytelności (w części głównej lub odsetkowej), jej przedawnienia, a także w przypadku udzielenia pożyczek nieoprocentowanych. 

Koniecznym zatem elementem przysporzenia dla pożyczkobiorcy jest fakt działania lub przysporzenia ze strony wierzyciela. Nie można zatem przyjąć tezy, że sam fakt odroczenia płatności skutkuje powstaniem przychodu dla Spółki. Odsetki wypłacane są bowiem z majątku Spółki. Płacąc odsetki po spłaceniu pożyczki, Spółka nie korzysta z nowego kapitału. Odsetki nie stanowią części kapitału pożyczonego.

Zatem ww. orzeczenie stanowi dodatkowy argument jakim można się posłużyć w przypadku zakusów organów podatkowych zmierzających do ustalenia w takim stanie rzeczy przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Bo gdzie niby w tym przypadku owo realne przysporzenie po stronie pożyczkobiorcy skoro i tak będzie on zmuszony oddać i kapitał pożyczki, i ustalone przez strony odsetki.   

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.