Nieodpłatne świadczenie – uważaj na udzielanie nieodpłatnych zabezpieczeń

Nieodpłatne świadczenie – czyli jak możesz zapłacić podatek od zaoszczędzonego wydatku – to dla większości nie-podatkowców jakaś aberracja. Ale faktem jest,  że jeśli z określonych przyczyn Twoja firma uzyskała, np. od Twojej innej firmy albo od Ciebie samego zabezpieczenie spłaty zobowiązania – bez wynagrodzenia – to powinna od tego enigmatycznego jakby się wydawało przysporzenia – zapłacić podatek dochodowy. Nieodpłatne świadczenie stanowi specyficzną postać przychodu podlegającego opodatkowaniu. Jest to bowiem równowartość zaoszczędzonego wydatku.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Spółka akcyjna, Spółka cywilna, Spółka jawna, Spółka komandytowa, Spółka partnerska, Spółka z o.o., | Data: . Tagi: , , , , , ,
nieodpłatne świadczenie

Przykład

Najczęstszym przykładem zastosowania ww. regulacji to sytuacja, w której spółka z grupy kapitałowej jako podmiot trzeci ustanawia na swoim majątku zabezpieczenie spłaty kredytu Twojego podmiotu bez jakiegokolwiek wynagrodzenia – wyrażając zgodę na ustanowienie hipoteki na nieruchomości własnej czy zastawu rejestrowego na swoich składnikach majątkowych.

W grę może też w takiej sytuacji wchodzić wystawienie przez osobę trzecią weksla, czy udzielenie przez nią poręczenia za zobowiązani innego podmiotu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Teoretycznie skoro nic Cię to nie kosztowało to powinieneś się cieszyć z takiego obrotu sprawy. Nie wydałeś pieniędzy a Twoja sytuacja jest zabezpieczona.

Ale niestety tak prosto to nie jest.

Zaoszczędzony wydatek jako przychód podlegający opodatkowaniu jako nieodpłatne świadczenie

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego ów zaoszczędzony wydatek powinien dla Ciebie stanowić przychód podlegający opodatkowaniu jako nieodpłatne świadczenie.

Teza ta wynika też z jednego z ostatnich orzeczeń NSA. Chodzi tutaj o wyrok NSA z dnia 31 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 1263/15.

Z uzasadnienia do tego wyroku wynika m.in. że:

Wobec niebudzących wątpliwości ustaleń stanu faktycznego istota rozpoznawanej sprawy sprowadza się do wykładni przepisu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., a w szczególności wykładni pojęcia „nieodpłatne świadczenie.

Na wstępie należy wskazać, że wykładnia omawianego przepisu była przedmiotem szeregu orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 listopada 2002 r., sygn. akt FPS 9/02, i z dnia 16 października 2006 r., sygn. akt II FPS 1/06, wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2008 r. sygn. akt II FSK 1361/07, z dnia 26 stycznia 2010 r. sygn. akt II FSK 1417/08, z dnia 12 marca 2010 r. sygn. akt II FSK 1776/08 i z dnia 8 grudnia 2016 r. sygn. akt II FSK 3424/14). Naczelny Sąd Administracyjny w składzie rozpoznającym skargę kasacyjną podziela pogląd prawny wypracowany przez inne składy tego sądu.

Skoro udzielenie gwarancji bankowej ma pewną wartość, czyli cenę, którą uzyskujący gwarancję w normalnych warunkach rynkowych musiałoby gwarantowi zapłacić to już sam fakt otrzymania takiej gwarancji bezpłatnie, nieekwiwalentne uzasadnia stanowisko, że podatnik uzyskuje nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. Realizacja tej gwarancji nie ma wpływu na powstanie podatku.

Pamiętać przy tym trzeba, że Minister Finansów w przedmiotowej sprawie wydał także interpretację ogólną (treść interpretacji ogólnej w sprawie nieodpłatnych świadczeń dostępna pod tym linkiem).

Jaki wniosek?

Wniosek jest zatem taki – pamiętaj, że nawet zaoszczędzony wydatek może być dla Ciebie przychodem do opodatkowania.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.