Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (po Tarczy 2)

Tzw. tarcza antykryzysowa 1 oraz tarcza antykryzysowa 2 zawierają różne propozycje wsparcia dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem. W ramach tych regulacji znajdują się m.in. postanowienia dotyczące pożyczek dla mikroprzedsiębiorców.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, | Data: . Tagi: , , , , , , ,
pożyczki dla mikroprzedsiębiorców podatki w spółkach

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców – czyli dla kogo?

Tarcza antykryzysowa 1, zmodyfikowana w pewnych zakresach przez tarczę 2 wprowadza możliwość uzyskania przez mikroprzedsiębiorców prostej pożyczki na kwotę do 5.000 zł.

Zgodnie z ustawą ma to być pożyczka „w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (…) ze środków Funduszu Pracy (…)  na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.” (art. 15zzd  Tarczy 1).

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców mikroprzedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Do kogo trzeba złożyć wniosek o pożyczkę?

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców – kwota, oprocentowanie oraz okres spłaty  

Ustawy przewidują, że kwota pożyczki udzielanej w tym trybie może wynosić do 5.000 zł. zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Zgodnie z przepisami okres spłaty takiej pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Czy możliwe jest umorzenie takiej pożyczki

Zaznaczyć trzeba, że w poprzedniej wersji tych przepisów – co było powszechnie krytykowane – pożyczka taka mogła być umorzona jednakże pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Obecnie – na skutek zmian wprowadzonych w Tarczy 2 – zasada ta uległa zmianie na korzyść przedsiębiorców i przepis uzyskał brzmienie zgodnie z którym:

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.”

Zatem dla umorzenia tej pożyczki wystarczające jest, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą w przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Pytanie tylko w jakim tempie będą rozpatrywane wnioski i udzielane ww. pożyczki. Przy czym ze względu na kwotę, taka pożyczka będzie raczej bardzo doraźnym wsparciem dla mikroprzedsiębiorcy. Dobrze jednak, że zrezygnowano przy tym z warunku dalszego zatrudnienia pracowników, wówczas pomoc taka byłaby całkowicie iluzoryczna. Warunek taki byłby w porządku ale znacznie wyższym poziomie wsparcia finansowego.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców – czy umorzona pożyczka jest przychodem podatkowym?

Na całe szczęście ustawodawca jasno przewidział, że umorzona pożyczka nie stanowi przychodu ani w PIT, ani też w CIT.

***

Tematy dotyczące COVID – 19 poruszam także na moim drugim blogu: Prawo dla księgowych. Zapraszam do lektury wpisów.

Oprócz tego wiele interesujących informacji w ww. tematach i nie tylko na portalu „Lexagit.pl”.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.