PCC od umów pożyczek niższy po 1 stycznia 2019 r.

Dotychczas pcc od umów pożyczek pobierany był wg. stawki 2% liczonej od podstawy opodatkowania tj. od udzielonej pożyczki. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw obok wielu innych zmian przewiduje począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. także zmianę regulacji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych od umów pożyczek.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek od czynności cywilnoprawnych, Spółka akcyjna, Spółka komandytowa, | Data: . Tagi: , , , , , , , ,
pcc od umów pożyczek Podatki w spółkach

PCC od umów pożyczek – jak było do tej pory

Zgodnie z dotychczasowymi regulacjami podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki wynosił 2% podstawy opodatkowania. Obowiązek podatkowy spoczywał na pożyczkobiorcy.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku pożyczki wspólnika do spółki osobowej stawka podatku wynosiła jedynie 0,5% podstawy opodatkowania. Tego typu umowa była bowiem traktowana nie jako samodzielna umowa pożyczki a jako zmiana umowy spółki.

W lepszej jeszcze sytuacji pozostawali wspólnicy spółki kapitałowej, którzy udzielili pożyczki swojej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej. Wówczas taka umowa w ogóle była zwolniona od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

O tym i nie tylko w artykule pt. Pożyczka od wspólnika do spółki a podatek od czynności cywilnoprawnych.

Zaznaczyć trzeba, że pcc od umów pożyczek było wyłączone także i w takim przypadku, w którym pożyczka została udzielona pożyczkobiorcy przez pożyczkodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wówczas podmiot taki traktowany był jako świadczący usługę finansową zwolnioną z VAT, która jednocześnie z mocy przepisów Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych była zwolniona od tego podatku.

Pisałam o tym we wpisie pt. Udzielanie pożyczek a VAT – oto jest pytanie

PCC od umów pożyczek – jak będzie

Po dniu 1 stycznia 2019 r pozostaną w mocy zapisy ustawy przewidujące:

  • Stawkę 0,5% od pożyczki wspólnika do spółki osobowej,
  • Zwolnienie z pcc umów pożyczek udzielonych przez wspólnika spółce kapitałowej,
  • Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych umów pożyczek udzielonych przez przedsiębiorcę w ramach usług finansowych zwolnionych z VAT.

Ustawodawca zdecydował się natomiast na wprowadzenie niższej stawki podstawowej dla umów pożyczek z 2% do 0,5%.

Art. 4. Ustawy nowelizującej wskazuje, że:

W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 7 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego – 0,5%, (…).

Zgodnie z przepisami przejściowymi nowa stawka pcc ma zastosowanie do czynności cywilnoprawnych, jakie zostaną dokonane po wejściu w życie nowych przepisów, tj. po dniu 1 stycznia 2019 r.

Z zawieraniem umów pożyczek, które obecnie podlegałyby opodatkowaniu wg. stawki 2% dobrze zatem poczekać na styczeń 2019 r.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.