Opodatkowanie spółki z o.o. – czy spółkę z o.o. warto brać pod uwagę?

Kiedyś palmę pierwszeństwa jeśli chodzi atrakcyjność dla wspólników dzierżyła spółka komandytowo-akcyjna, potem popularna była spółka komandytowa. Ustawodawca podatkowy uznał jednak, że oba te rodzaje spółek – mimo, że prawnie są to spółki kapitałowe – powinny być opodatkowane podatkiem CIT. Tym samym z opodatkowania jednokrotnego na poziomie wspólników pojawiło się opodatkowanie podwójne. Ostatnio, szczególnie w związku ze zmianami podatkowymi określanymi „Nowym Ładem”, coraz więcej klientów pyta o spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób prawnych, Spółka z o.o., | Data: . Tagi: , , , , ,
opodatkowanie w spółce z o.o.

Opodatkowanie spółki z o.o. na czym polega atrakcyjność podatkowa tej spółki

Odwiecznym problemem jaki pojawia się w przypadku spółek, które podlegają pod opodatkowanie CIT jest podwójne opodatkowanie dochodów takiego podmiotu. Pierwszy raz spółka musi zapłacić podatek na swoim poziomie od uzyskanego dochodu, drugi raz opodatkować trzeba środki wypłacane tytułem dywidendy wspólnikom. Przez dłuższy czas podatek CIT wynosił 19% dochodu, co przy kolejnych 19% podatku, jakie spółka musiała potrącić od wypłaty dywidendy, nie zachęcało podatników do zakładania spółek z o.o. Potem stawka CIT spadła dla niektórych podmiotów do 15%, aby ostatecznie dla wielu spółek spaść do poziomu 9%. Taka stawka, mimo 19% podatku od dywidendy, przy ostatnich zmianach w zakresie składki zdrowotnej od przedsiębiorców wynikającej z Nowego Ładu – może być już zachętą do zainteresowania się tym podmiotem.

Kiedy spółka z o.o. może płacić 9% podatek CIT

Niestety nie każda spółka z o.o. może skorzystać z niskiej 9% stawki CIT.

Generalnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może korzystać z niższej stawki CIT, jeżeli:

  • Posiada status małego podatnika. Ustawa przewiduje, że małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 000 000 euro, (art. 4a pkt 10) ustawy o CIT). Co bardzo ważne uwzględnia się tutaj wartość przychodu brutto czyli całą wartość faktury. Oczywiście, jeśli podatnik zamierza założyć nową spółkę, to tego warunku nie bierze pod uwagę. Skoro spółki z o.o. w poprzednim roku nie było, to nie można na tej podstawie nic ustalać,
  • Oraz spółka nie przekroczyła granicznej wartości przychodu w roku podatkowym w równowartości 2 000 000 euro. W tym akurat przypadku wartość przychodu jest liczona w wartościach netto, a zatem podatek VAT nie ma tu żadnego znaczenia.

Kwota 2 mln euro to dla dużej części polskich firm wysoka kwota, zatem dla wielu jest to atrakcyjna możliwość.

Opodatkowanie spółki z o.o. stawką 9% – kiedy wyłączone?

Żeby nie było tak dobrze, to mimo obiektywnej możliwości spełnienia warunków opisanych powyżej ustawodawca wyłączył jednak w niektórych przypadkach możliwość zastosowania stawki 9%.

I tak stawka 9% CIT nie może znajdować zastosowania do dochodów z tzw. zysków kapitałowych. Zatem niezależnie czy spółka obiektywnie jest opodatkowana podatkiem wg stawki 9% czy 19%, to jeśli uzyskuje przychody z zysków kapitałowych to ww. przychody w każdym przypadku będą opodatkowane stawką 19%.

Dotyczy to w szczególności przychodów ze sprzedaży akcji, udziałów, umorzenia ww. walorów czy przychodów przy transakcjach aportowych. Jakie przychody zalicza się do przychodów z zysków kapitałowych – o tym mowa w art. 7b ustawy o CIT.

Możliwe jest zatem, że część dochodów spółki z o.o. będzie opodatkowana stawką 9%, a część wg. stawki 19%.

Jaki podatek u podmiotów zrestrukturyzowanych

Ustawodawca uznał jednak, że nie może dopuścić do sytuacji, w której spółki powstałe np. z przekształcenia spółek osobowych, czy jednoosobowej działalności, czy w wyniku aportu przedsiębiorstwa czy składników majątkowych będą mogły od razu stosować 9% stawkę CIT (art. 19 ust. 1a do 1e ustawy o CIT).

Aby ograniczyć celowe zakusy podatników w tym kierunku, wprowadzono przepisy zgodnie z którymi tego typu podmioty powstałe w wyniku takich działań, nazwijmy restrukturyzacyjnych, w roku powstania oraz w roku kolejnym muszą stosować 19% stawkę podatku CIT, zaś stawkę 9% dopiero w trzecim roku, oczywiście jeśli będą spełnione wszystkie typowe warunki.

Dotyczy to także podatników – spółek z o.o. które powstały na skutek połączenia lub podziału, oraz takich które najpierw kapitał zakładowy został pokryty gotówką, a następnie doszło do aportowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Zaznaczyć też trzeba, że stawki 9% nie może także stosować m.in. spółka dzielona, oraz spółka, która dokonała aportu przedsiębiorstwa, ZCP czy składników majątkowych o wartości przekraczającej łącznie równowartość 10 000 euro – dotyczy to roku w którym dokonano podziału, lub został wniesiony wkład oraz roku kolejnego. W tych przypadkach może być zatem tak, że kara w postaci wyższej stawki podatkowej  – z tytułu jednego działania restrukturyzacyjnego – obejmie wszystkie podmioty uczestniczące w tej restrukturyzacji.

WAŻNE!

Jeśli zatem obecnie działacie Państwo jako np. jednoosobowe działalności gospodarcze, wspólnicy spółki jawnej, czy też zamierzacie wnieść swoje przedsiębiorstwo lub jego istotne składniki majątkowe do nowej spółki z o.o. – to przygotujcie się Państwo na stawkę 19% CIT.

Podsumowując, spółka z o.o. szczególnie obecnie może stanowić intersującą alternatywę dla innych rodzajów działalności. Konieczne jest jednak właściwe zaplanowanie działań i rozważenie wszelkich plusów i minusów działania w tej formie prawnej.

Zapraszamy do kontaktu w tym zakresie.

Małgorzata Gach

 

    Polecane wpisy
    ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

    Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

    Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.