Kto płaci podatek od czynności cywilnoprawnych przy założeniu spółki komandytowej?

Takie oto pytanie pojawiło się w jednej ze spraw. Teoretycznie odpowiedź jest prosta. Oczywiste, że podatek od czynności cywilnoprawnych powinna zapłacić spółka komandytowa przyjmując za podstawę wartość wniesionego do niej wkładu. Z punktu widzenia jednak notariusza spisującego umowę spółki komandytowej odpowiedź wcale nie musi być jednak tak oczywista. Podatek od czynności cywilnoprawnych przy założeniu spółki komandytowej – o co zatem chodzi?

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek od czynności cywilnoprawnych, Spółka komandytowa, | Data: . Tagi: , , , , , , , , , , ,
Podatek od czynności cywilnoprawnych przy założeniu spółki komandytowej

Problem przy spisywaniu umowy spółki komandytowej

Otóż problem z jakim może się zetknąć spisując umowę spółki komandytowej wynika z faktu, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku zawarcia umowy spółki komandytowej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (spisania umowy) i ciąży na wspólnikach spółki – ale tylko w przypadku umowy spółki cywilnej.

Natomiast w przypadku wszystkich innych rodzajów spółki podatek obciąża spółkę, której umowa jest zawierana.

Obowiązek zapłaty podatki obciąża oczywista podatnika, przy czym jeśli umowa jest spisywana przed notariuszem to notariusz jako płatnik winien obliczyć należny podatek, pobrać go oraz wpłacić na rachunek właściwego organu podatkowego.

Rejent nie będzie jednak miał możliwości pobrania podatku od samej spółki komandytowej, ponieważ jak stanowią przepisy Kodeksu spółek handlowych, spółka komandytowa podobnie jak inne spółki osobowe powstaje w dacie jej wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Skoro w dacie zawarcia umowy spółki komandytowej brak podatnika podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. istniejącej i wpisanej do KRS spółki komandytowej to kto powinien ów podatek faktycznie zapłacić?

Trzeba jeszcze wspomnieć, że zgodnie z przepisami podatkowymi notariusz jako płatnik zobowiązany jest uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku. Zatem jeśli nie ma zapłaconego podatku to i nie będzie założonej spółki komandytowej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy założeniu spółki komandytowej – jakie podmioty są zobowiązane do zapłaty?

Na całe szczęście przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają regulację zgodnie z którą:

Osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisem do rejestru, odpowiadają solidarnie (art. 109 § 2 k.s.h.).

Przepis ten stanowi zatem podstawę do obciążenia spółki komandytowej, a zasadniczo podmiotów spisujących jej umowę kwotą podatku od czynności cywilnoprawnych.

Tezę tę potwierdził także ostatnio NSA w wyroku z dnia 6.09.2017 r. sygn. II FSK 2136/15. Wskazał on, że:

Z chwilą zawarcia umowy spółki komandytowej dokonuje się czynność cywilnoprawna, podlegająca opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowa ta tworzy więź obligacyjną między wspólnikami, którzy, na podstawie art. 109 § 2 ksh, działają i odpowiadają solidarnie w imieniu spółki po jej zawiązaniu , a przed jej wpisem do rejestru. Dokonanie czynności cywilnoprawnej w postaci zawarcia umowy spółki komandytowej, zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. k. w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 1 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 ze zm.) konstytuuje obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, obciążający osoby zawierające umowę, ponieważ, na podstawie art. 109 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., poz. 1030 ze zm.), działają one i odpowiadają solidarnie za spółkę po jej zawiązaniu, a przed jej wpisem do rejestru.

Zatem niestety nie będzie tak, że będąc wspólnikiem nowozakładanej spółki komandytowej nie będziesz musiał zapłacić podatku od jej założenia.

 


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:spółka komandytowa

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.