Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym powstałe w wyniku przekształcenia) a składki na ubezpieczenie społeczne – sprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym

Niejednokrotnie już na blogach prawnych naszej Kancelarii poświęconym czy to podatkom czy spółkom poruszaliśmy temat przekształceń przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji w jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Spółka z o.o., | Data: . Tagi: ,

Ze względu na niewątpliwe korzyści takiego przekształcenia prowadzące bądź do faktycznego kontynuowania działalności w formule spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy też przyjęcia tej formy prawnej jako punktu wyjścia dla dalszych zmian np. w kontekście przekształcenia w spółkę osobową (korzystniejszą podatkowo), rekomendacja nasza szła zawsze w kierunku przynajmniej przemyślenia zasadności tego typu przekształcenia u każdego potencjalnie zainteresowanego przedsiębiorcy.

Przekształcenie takie wiąże się oczywiście z szeregiem zmian i organizacyjnych, i prawnych, natomiast niezmienna przynajmniej wkrótce po przekształceniu pozostawała dotychczas jedna kwestia a mianowicie podleganie składkom na ubezpieczenie społeczne. Często zapominano przy tym, że art. 8 ust. 6 pkt. 4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – nakazuje uznawać za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność także „(…) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (…)”. W konsekwencji wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musiał być w związku z takim brzmieniem przepisów traktowany tak jak dotychczas czyli tak jakby prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą i od tej działalności zobligowany był płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Oczywista przepis ten nie odnosił się li tylko do sytuacji przekształcenia przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę z o.o. ale do wszystkich przypadków zakładania przez osoby fizyczne tego typu podmiotów.

O kwestiach tych piszemy tutaj nie bez przyczyny. Jutro tj. 3 czerwca br. na temat zgodności art. 8 ust. 6 pkt. 4) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z Konstytucją orzekał będzie Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt: SK 4/12).

Zdaniem Skarżącej w przedmiotowej sprawie – z czym należy się w całości zgodzić –  brak jest jakichkolwiek podstaw konstytucyjnych do różnicowania w zakresie składek ubezpieczeniowych – spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zależnie od liczby wspólników. W uzasadnieniu skargi zwrócono przy tym uwagę m.in. na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 września 2000 r. (sygn. akt K 1/00), w którym to wyroku Trybunał stwierdził, że wszelkie odstępstwa od nakazu równego traktowania podmiotów podobnych muszą zawsze znajdować podstawę w odpowiednio przekonujących argumentach. Tutaj natomiast jedynym kryterium pozostaje kryterium liczby wspólników, co wydaje się być zupełnie niewystarczające i jest pozbawione racjonalnego uzasadnienia. Dla zmiany charakteru „ubezpieczeniowego” wspólnika wystarczające jest bowiem aby dokonał on zbycia jednego tylko udziału w spółce i tym samym od razu przestawał być płatnikiem składek ubezpieczeniowych. W spółce pojawiało się bowiem już wówczas dwóch wspólników, a tego nie obejmowała dyspozycja zaskarżonego przepisu Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 W uzasadnieniu skargi wskazano także zasadnie, iż w związku z taką regulacją prawną ustawodawca potraktował wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. identycznie jak wspólnika spółki osobowej, ignorując przy tym zupełnie kapitałowy substrat spółki  z o.o. oraz odrębność spółki od wspólnika. Stanowi to zaprzeczenie konstrukcji spółki z o.o. jako odrębnej od wspólników osoby prawnej.

Zobaczymy co w tym temacie powie TK, wydaje się że argumenty Skarżącej są istotne oraz jak najbardziej uzasadnione.

p.s. Zgodnie z informacją na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3.06.2014 Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę bezterminowo.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Teresa Liszcz, sprawozdawcą był sędzia TK Stanisław Rymar.

Na orzeczenie widać trzeba będzie jeszcze poczekać.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.