Możliwe zmiany w zakresie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy RP a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi

Poszukując jakichś danych na stronie Ministerstwa Finansów napotkałam na kolejną złą dla podatników informację. Otóż 11 grudnia 2013 r. Ministerstwo Finansów podpisało protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniający umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi 31 stycznia 1993 r.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Pozostałe tematy, | Data: . Tagi:

Podpisanie tego protokołu wpisuje się w ogólny trend zmiany przez Rząd RP umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dających podatnikom pewne możliwości optymalizacyjne. Podobnie jak zmiana umowy z Luksemburgiem czy choćby ze Słowacją. Cel główny – uszczelnianie systemu podatkowego.

W zakresie umowy z ZEA zmiany te mają dotyczyć w szczególności zmiany zasady opodatkowania tzw. wynagrodzeń Dyrektorów, nadto ma być wprowadzona klauzula zabezpieczająca przed używaniem regulacji umowy międzynarodowej w celach optymalizacyjnych. Protokół zawiera także zmianę dotychczas stosowanej metody unikania podwójnego opodatkowania na metodę odliczenia proporcjonalnego.

Przyszłe zmiany będą przede wszystkim niekorzystne dla osób pobierających wynagrodzenia dyrektorskie z firm posiadających rezydencję ZEA.

Obecnie – co potwierdza szereg interpretacji podatkowych – wynagrodzenia takie podlegają opodatkowaniu wyłącznie na terenie ZUE (w RP są zwolnione od opodatkowania i mają tylko wpływ na ustalenie stawki podatkowej stosowanej do dochodów uzyskiwanych na zasadach ogólnych na terenie RP), np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 13.08.2013  IPTPB2/415-346/13-4/AKr, czy interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3.06.2013 r ILPB2/415-161/13-4/JK.

Zgodnie natomiast z treścią protokołu artykuł 19 Umowy uzyska nowe brzmienie, zgodnie z którym:

Wynagrodzenia dyrektorów oraz inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z tytułu członkostwa w zarządzie lub radzie nadzorczej lub jakimkolwiek innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie.

W konsekwencji wynagrodzenia Dyrektorów będą podlegały opodatkowaniu w Państwie rezydencji podatkowej Dyrektora, tzn. w przypadku rezydencji polskiej liczyć się trzeba będzie z opodatkowaniem ww. przychodów wg skali podatkowej max podatkiem wg stawki 32%. Być może zatem konieczne będą zmiany w istniejących lub planowanych strukturach z wykorzystaniem podmiotów z siedzibą na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tak aby wyłączyć wysokie opodatkowanie dochodów dyrektorskich.

ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.