Powtarzające się świadczenia niepieniężne z art.176 K.s.h. a ukryte zyski w estońskim CIT

„Podatek estoński” to model opodatkowania coraz częściej rozważany przez spółki opodatkowane dotychczas tradycyjnym podatkiem dochodowy od osób prawnych. Ograniczenie opodatkowania tylko do określonych wypłat oraz niższa efektywna stawka podatkowa przy wypłacie zysku na rzecz wspólników – osób fizycznych to rozwiązania warte zastanowienia. Jak mają się jednak te przepisy do wypłaty przez spółkę wynagrodzeń na rzecz wspólników z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych?

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób prawnych, | Data: . Tagi: , , , ,
Powtarzające się świadczenia niepieniężne

O co chodzi z tymi powtarzającymi się świadczeniami niepieniężnymi na rzecz spółki/

Art. 176 K.s.h. (w zakresie spółki z o.o.) oraz art. 356 K.s.h. w zakresie spółki akcyjnej przewidują, że umowa spółki może zobowiązywać wspólników do periodycznych świadczeń o charakterze niepieniężnym na rzecz spółki.

Oczywiście nie mogą być to działania realizowane nieodpłatnie, ponieważ K.s.h. przewiduje, że wspólnikowi z tytułu ww. świadczeń należy się wynagrodzenie.

Wynagrodzenie to powinno być przy tym rynkowe, zaś spółka jest zobowiązana je wypłacić także wówczas jeśli nie osiągnęła zysku. Nie jest to zatem, jak stanowią same przepisy – formuła wypłaty zysku ze spółki na rzecz wspólnika.

Obecnie wiele w wielu spółkach rozwiązania takie zostały wprowadzone, także ze względów podatkowych. Pisałam o tym w wydanym na początku tego roku e-booku pt. „NOWY ŁAD. Praca wspólnika na rzecz spółki, powtarzające się świadczenia niepieniężne”.

Ale jak to się ma do podatku estońskiego?

Przepisy Ustawy o CIT w zakresie podatku estońskiego nakazują opodatkowanie nie tylko klasycznej dywidendy wypłacanej na rzecz wspólników ale również np. tzw. ukrytych zysków.

Problem, jak to w podatkach jest ostatnio taki, że redakcja przepisów jest wysoce problematyczna.

Ustawodawca uznał bowiem, że opodatkowaniu podlegają generalnie wszystkie świadczenia pieniężne ale też niepieniężne, odpłatne i nieodpłatne albo też tylko w części nieodpłatne, ale wykonane w związku z prawem do udziału w zysku (ale nie chodzi tu o klasyczną dywidendę), jeśli beneficjentem pozostaje: bezpośrednio ale też i pośrednio udziałowiec, czy akcjonariusz ale też podmiot bezpośrednio lub pośrednio związany z tym wspólnikiem czy akcjonariuszem. Ustawa wskazuje na kilka przykładów takich świadczeń, ale oczywiście posługuje się określeniem „w szczególności”. A zatem katalog ukrytych zysków jest katalogiem otwartym.

Ale do brzegu……..

Ze względu na pewne korzyści jakie może dawać wprowadzenie do umowy spółki z o.o. lub do statutu spółki akcyjnej obowiązku realizacji przez wspólnika określonych w umowie spółki świadczeń niepieniężnych za wynagrodzeniem – powstało pytanie czy takie świadczenia są czy też nie są ukrytym zyskiem.

Uznanie ich za „ukryte zyski” wiązać się bowiem musi z opodatkowaniem CIT. U małych podatników oraz u podatników rozpoczynających działalność (w tym u powstałych z przekształcenia) stawka podatku wynosi 10%, zaś u pozostałych takie wypłaty podlegają opodatkowaniu wg stawki 20%.

Na ten moment analiza interpretacji podatkowych wskazuje, że Dyrektor KIS nie uznaje ww. wypłat na rzecz wspólników jako „ukrytych zysków”.

W skrócie: z wydanych w tym zakresie interpretacji podatkowych wynika, że: 1) jeśli są to świadczenia faktycznie potrzebne spółce, 2) wynagrodzenie za nie ustalone jest rynkowo, zaś 3) z przepisów wynika, że wynagrodzenie to musi być wypłacone niezależnie od tego czy spółka osiągnie zysk czy też nie – to nie jest to formuła „wypłaty równoważnej dystrybucji zysku Spółki z o.o.”. Tym samym brak tu opodatkowania podatkiem CIT.

Takie wnioski wynikają z interpretacji Dyrektora KIS z dnia 8.09.2022 r sygn. 0111-KDIB2-1.4010.337.2022.2.AR oraz interpretacji z dnia 18.07. 2022 r sygn. 0111-KDIB2-1.4010.216.2022.2.AR.

W najbliższym czasie ukaże się aktualizacja mojego e-booka dotyczącego powtarzających się świadczeń niepieniężnych przy uwzględnieniu interpretacji podatkowych oraz stanowisk ZUS oraz NFZ wydanych po dniu wejścia w życie Nowego Ładu.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.