Nowy Ład – czy można połączyć ryczałt z podatkiem liniowym

Tzw. Nowy Ład wprowadza bardzo istotne zmiany w zakresie opodatkowania tak osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Ze względu w szczególności na sposób obliczania składki zdrowotnej już teraz wielu przedsiębiorców zastanawia się jak działać w przyszłym roku. Przykładowo pojawia się pytanie czy kontynuować dalej opodatkowanie podatkiem liniowym czy też np. wybrać ryczałt do przychodów ewidencjonowanych, który szczególnie ze względu na sposób liczenia składki zdrowotnej (trzy progi przychodów, trzy kwoty składki zdrowotnej) może być dobrą alternatywą. Co jeśli przedsiębiorca działa w różnych formułach? Czy można jednak połączyć ryczałt np. z podatkiem liniowym?

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, Spółka cywilna, Spółka jawna, Spółka partnerska, | Data: . Tagi: , , ,
ryczałt podatek liniowy

Problem wyboru może dotyczyć w szczególności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w różnej formule prawnej np. jako jednoosobowy przedsiębiorca ale też np. wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej np. spółki jawnej czy cywilnej.

Opodatkowanie zgodnie z ustawą o PIT

Zgodnie z przepisami Ustawy o PIT osoby, które prowadzą indywidualną działalność gospodarczą i są jednocześnie wspólnikami spółek transparentnych podatkowo, czyli spółki jawnej, spółki partnerskiej czy spółki cywilnej lub są wspólnikami co najmniej dwóch takich spółek mogą opodatkować każdą z tych działalności jedną z form opodatkowania: liniowo albo na zasadach ogólnych.

Nie można jednej działalności np. JDG opodatkować podatkiem liniowym, a drugiej (np. jako wspólnik spółki jawnej) na zasadach ogólnych – według skali podatkowej. Podjęta w tym zakresie decyzja ma znaczenie dla wszystkich działalności co do których przedsiębiorca zdecydował, że będą one opodatkowane na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa o PIT).

Ale co z opodatkowaniem na postawie Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zwanym obiegowo „ryczałtem”.

Zryczałtowany podatek dochodowy  

Ryczałt jest już całkiem innym podatkiem, który także może być płacony przez przedsiębiorców. Oczywiście ustawa o ryczałcie określa podmioty, które mogą ten podatek płacić (generalnie osoby fizyczne, oraz spółki cywilnej i jawne osób fizycznych). Poza tym jak wynika z nazwy Ustawy – podatek jest tu płacony od przychodu a  nie od dochodu jak np. podatek zgodnie z Ustawą o PIT.

Jeśli zdecydowałeś, że Twoja jednoosobowa działalność gospodarcza np. z wynajmu nieruchomości będzie opodatkowana ryczałtem, to inna Twoja działalność jako np. wspólnika spółki jawnej może być opodatkowana liniówką tj. podatkiem wg stawki 19%. Nie ma w tym zakresie przeszkód. Oczywiście w pełni możliwa jest sytuacja odwrotna.

Można zatem łączyć opodatkowanie ryczałtem i podatkiem liniowym.

Co na to organy podatkowe

Możliwość stosowania do jednego rodzaju działalności ryczałtu, a do innego liniówki potwierdzają organy podatkowe. Np. takie stanowisko wynika z interpretacji Dyrektora KIS z dnia 04.08.2020 r. nr 0115-KDIT1.4011.456.2020.1.M czy z interpretacji z dnia 12 maja 2021 r. sygn. 0112-KDIL2-2.4011.118.2021.2.MM. W tej ostatniej interpretacji wskazano, że:

(…) art. 9a ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyłącza natomiast rozwiązania, w ramach którego prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie będzie opłacał tzw. podatek liniowy, a z działalności prowadzonej w formie spółki niebędącej osobą prawną będzie korzystał z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie przewidują również, aby z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyłączeni zostali podatnicy, którzy prowadzą inną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (na zasadach ogólnych, w formie podatku liniowego)

oraz że

(…) w danym roku podatkowym możliwe jest opodatkowanie przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej: * w formie spółki osobowej (np. cywilnej, jawnej) – zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, * samodzielnie oraz w formie spółki osobowej – podatkiem liniowym, – pod warunkiem wyboru odpowiednich form opodatkowania i o ile nie zachodzą inne, przewidziane w ustawach okoliczności, które spowodowałyby utratę prawa do opłacania podatku w ww. formach.

Zatem planując zmiany na przyszły rok, można wziąć pod uwagę również zmianę formy opodatkowania, o której mowa powyżej. Oczywiście wcześniej należy dokonać analizy warunków i możliwości prawnych takiej zmiany.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.