Wydatki na CSR jako koszty uzyskania przychodów

W wielu firmach – obok typowej działalności biznesowej – podejmuje się również działania, które mają na celu wsparcie społeczności lokalnej, czy też ochronę środowiska. Środki pieniężne mogą być przy tym wydatkowane np. na wsparcie finansowe pewnych inicjatyw lokalnych, wsparcie wolontariatu pracowniczego, czy różnego rodzaju programy stypendialne dla uczniów czy studentów. Wydatki takie to wydatki na CSR, tj. związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Dzięki takim działom Twoja forma może zbudować lub polepszyć swój wizerunek zarówno wśród klientów, pracowników jak i różnego rodzaju instytucji, w tym instytucji kredytowych. Możesz tym sposobem stać się bardziej wiarygodny czy bardziej konkurencyjny. Pytanie jednak czy wydatki na CSR możesz zaliczyć od kosztów uzyskania przychodów.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Spółka akcyjna, Spółka cywilna, Spółka jawna, Spółka komandytowa, Spółka partnerska, Spółka z o.o., | Data: . Tagi: , , , , , ,
wydatki na CSR

Wydatki na CSR a wydatki na reprezentację

Niewątpliwie wydatki na CSR mają znaczenie dla budowania pozytywnego wizerunku firmy na zewnątrz. To z kolei może przełożyć się na osiąganie przychodów, zachowanie czy zabezpieczanie źródła przychodów.

Ważne jest też, że jako koszt uzyskania przychodów mogą być traktowane nie tylko wydatki bezpośrednio przekładające się na przychody ale też i wydatki pośrednie. Wydatki na CSR mają zwykle taki pośredni charakter.

W jednej z interpretacji podatkowych tj. w interpretacji z dnia 14 grudnia 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.400.2017.1.AN) Dyrektor KIS słusznie potwierdził stanowisko podatnika, z którego wynikało, że ponoszone przez niego wydatki na realizację zakładanych Programów w ramach polityki CSR winny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Organ wskazał przy tym, że CSR to taka strategia zarządzania, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego na poziomie lokalnym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa w aspekcie globalnym i jednocześnie kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Wydatków tych nie należy też traktować jako wydatków na reprezentację, które na podstawie przepisów są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Taka kwalifikacja ww. wydatków była dotychczas spotykana w niektórych interpretacjach czy wyrokach sądowych (np. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 24.05.2016 r. sygn. I Sa/Sz 378/16).

Wydatki na CSR jako koszty uzyskania przychodów – co dobrze mieć?

Aby jednak wyłączyć mogące powstać wątpliwości co do wydatków na CSR jako kosztów uzyskania przychodów dobrze byłoby gdybyś dysponował pewną dokumentacją (planem/strategią) działań w zakresie CSR a podejmowane przez Ciebie działania były zgodne z tą strategią.

Dobrze byłoby także, aby dokumentacja ta wskazywała na wpływ działań podejmowanych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu na Twoją działalność oraz najkorzystniej także na Twoje przychody. To powinno znacznie wzmocnić Twoją pozycję w przypadku ewentualnej kontroli podatkowej.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.