Ulga na prace badawczo-rozwojowe

Od 2016 r. w przepisach ustaw o podatkach dochodowych obowiązuje ulga innowacyjna czyli ulga na prace badawczo-rozwojowe. Generalnie polega ona odliczeniu od podstawy opodatkowania, tj. dochodu określonych wydatków – stanowiących tzw. koszty kwalifikowane. Oczywiście odliczeniu nie podlegają wszystkie wydatki na prace badawczo-rozwojowe a tylko te, które zostały opisane w ustawie i to nie w całości ale w dość istotnym procencie.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Spółka akcyjna, Spółka cywilna, Spółka jawna, Spółka komandytowa, Spółka partnerska, Spółka z o.o., | Data: . Tagi: , , , , ,
ulga na prace badawczo-rozwojowe

Kiedy możesz skorzystać z ulgi na prace badawczo-rozwojowe?

Tytułem przykładu, jeśli Twoja firma będzie:

  • prowadzić prace nad wdrażaniem nowych produktów albo też usług,
  • albo też ulepszać produkty/usługi już oferowane,

to będziesz miał prawo doliczenia od dochodu m.in. wydatków:

  • na wynagrodzenia dla pracowników (łącznie ze składkami na ZUS), jeśli te wydatki będą dotyczyć pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej,
  • na nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
  • na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze itp., a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Ważne!

Odliczeniu nie podlegają wydatki, które w jakiejkolwiek postaci zostały zwrócone podatnikowi, np. w ramach dotacji. Ulga na prace badawczo-rozwojowe nie przysługuje także podmiotom, które w danym roku prowadziły działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Ile możesz odliczyć w ramach ulgi na prace badawczo-rozwojowe?

Jeśli chodzi o wartość odliczenia kosztów kwalifikowanych to obecnie:

  • dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców – odliczeniu podlega 50% kosztów kwalifikowanych,
  • dla pozostałych podatników – limit odliczeń wynosi 50% lub 30% zależnie od rodzaju wydatku.

Ważne!

Procedowana obecnie przez Sejm Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej zakłada generalne odliczenie od dochodu 100% kosztów kwalifikowanych. Ustawa ta przewiduje także dalsze korzystne zmiany w zakresie ulgi na prace badawczo-rozwojowe. Powinna wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Jeśli zatem w ramach swojej działalności realizujesz pewne prace, które można byłoby zakwalifikować do prac badawczo-rozwojowych, zapoznaj się z regulacjami na ten temat. Jeśli coś będzie niejasne, zapytaj 🙂

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.