Zarząd sukcesyjny a podatki

Trwają prace nad ustawą wprowadzającą całkowite novum w prawie polskim – tzw. zarząd sukcesyjny, który ma umożliwić bezproblemową kontynuację przedsiębiorstwa po śmierci właściciela firmy. Jak dotychczas – w zasadzie tylko darowizna przedsiębiorstwa dokonywana jeszcze za życia przedsiębiorcy pozwalała na „jaką taką” kontynuację działalności przedsiębiorcy, np. przez jego dzieci. Co się zmieni po 1 stycznia 2018 r.?

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, Spółka cywilna, | Data: . Tagi: , , , , , , ,
zarząd sukcesyjny

Na czym będzie polegał zarząd sukcesyjny?

Zarząd sukcesyjny ma generalnie umożliwić bezproblemową kontynuację przedsiębiorstwa po śmierci jego właściciela.

Ustawa zakłada, że po śmierci właściciela firmy powołany zarządca sukcesyjny będzie prowadził jego przedsiębiorstwo do czasu zakończenia postępowania spadkowego (dział spadku).

Ważne jest, że od chwili śmierci przedsiębiorcy zasadniczo do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, należące do spadku po przedsiębiorcy przedsiębiorstwo, jego zorganizowana część albo udział we współwłasności przedsiębiorstwa, stanowić będzie przedsiębiorstwo w spadku.

Zgodnie z Projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej zarząd sukcesyjny ma obejmować zobowiązanie do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku. Zarządca sukcesyjny będzie przy tym działać w imieniu własnym, ale na rachunek następców prawnych przedsiębiorcy i małżonka przedsiębiorcy, którym przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku.

Aspekty podatkowe

Przedsiębiorstwo w spadku będzie uznawane za jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej i jako takie będzie stanowić m.in. podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych czy podatku od towarów i usług.

Po wejściu w życie ustawy, stosowne zmiany zostaną wprowadzone do ustaw podatkowych. Generalną zasadą będzie pełna kontynuacja rozliczeń podatkowych zmarłego przedsiębiorcy.

Nowe zwolnienie podatkowe w podatku od spadków i darowizn

Trzeba zwrócić uwagę, że zmiany do ustawy przewidują, że pod pewnymi warunkami nie tylko spadek na rzecz osób najbliższych (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę) – tj. tak jak dotychczas, ale także na rzecz innych osób – może podlegać zwolnieniu od opodatkowania.

Na chwilę obecną propozycja zmiany zapisów Ustawy o podatku od spadków i darowizn w tym zakresie obejmuje sytuacje, w których zwalnia się nabycie w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim pod dwoma warunkami:

  1. zgłoszenie nabycia spadku właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy licząc od uprawomocnienia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, czy zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia
  2. prowadzenie tego przedsiębiorstwa przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego nabycia.

Zobaczymy, jak ostatecznie zarząd sukcesyjny będzie wyglądał oraz jak kształtować się będą skutki podatkowe nowych przepisów.

Aktualnie trwają konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe projektu tej ustawy przygotowanego przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Zgodnie z planami ustawa powinna wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Z całym tekstem projektu ustawy można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

 

***

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.