Wkłady pieniężne do spółek jednak bez podatku

Do 31 grudnia 2017 r. dokonując gotówkowego podwyższenia kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych mogłeś być pewien, że jako wnoszący wkład tego rodzaju nie zapłacisz podatku dochodowego. Wkłady pieniężne do spółek nie podlegały bowiem opodatkowaniu. Zamieszanie wprowadziła zmiana przepisów od 1 stycznia 2018 r. 

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Spółka akcyjna, Spółka z o.o., | Data: . Tagi: , , , , , , , , , ,
wkłady pieniężne do spółek

Co się zmieniło we wkładach pieniężnych do spółek

Do 31 grudnia 2017 r. podatek dochodowy po stronie wspólnika mógł się pojawić jedynie wówczas, jeśli nowe udziały były pokrywane wkładem niepieniężnym typu maszyny, urządzenia, znak towarowy, nieruchomości itp. Jeśli natomiast wnosiłeś do spółki kapitałowej wkład w postaci przedsiębiorstwa czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa – to w takim przypadku nie pojawiał się ani podatek dochodowy ani też podatek VAT.

Zamieszanie wprowadziła zmiana przepisów od 1 stycznia 2018 r. Ustawodawca określając obowiązki podatkowe w podatkach dochodowych posłużył się następującym określeniem:

1. Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: 7) wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio (…) (art. 12 ust. 1 pkt. 7 ustawy o CIT, art. 17 ust. 1 pkt. 9) ustawy o PIT).

Przepis wskazywał wprost, że przychód podatkowy po stronie wspólnika przystępującego do spółki lub zwiększającego udział w takim podmiocie powstaje w przypadku każdego rodzaju wkładu – skoro nie wskazano wprost, że chodzi tylko o wkłady niepieniężne.

W oparciu zatem o ten przepis, jeśli chciałbyś wnieść gotówkę do spółki to również i w tym przypadku byłbyś opodatkowany.

Ze zrozumiałych względów taka interpretacja jako sprzeczna z dotychczasową praktyką i całkowicie nieuzasadniona spotkała się ze sprzeciwem wszystkich zainteresowanych.

Ministerstwo natomiast tłumaczyło, że – pomimo takiego a nie innego brzmienia – przepis ten należy interpretować tak jak był interpretowany dotychczas, tj. że odnosi się tylko do przypadków pokrywania udziałów/akcji wkładami niepieniężnymi.

Wkłady pieniężne do spółek – interpretacja ogólna

Żeby wprowadzić porządek i choć częściowo naprawić błędy ustawodawcy, Minister Finansów zdecydował się na wydanie interpretacji ogólnej z dnia 1 marca 2018 r. (DD6.8201.1.2018).

W interpretacji tej Minister potwierdził, że podatek dochodowy wiązać się może tylko z wkładem niepieniężnym do spółki. Wkłady pieniężne do spółek i spółdzielni – opodatkowaniu – tak jak do tej pory nie podlegają.

Zatem jeśli zdecydujesz się na uzyskanie nowych udziałów w spółce i pokrycie ich wartości wkładem pieniężnym – nie będziesz w związku z tym zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego.

Szkoda tylko, że coraz częściej trzeba „sztukować” przepisy, żeby znaczyły to co faktycznie mają znaczyć.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.