Niespłacone zobowiązania przy likwidacji spółki nie stanowią przychodu podatkowego

Przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają opis całej procedury likwidacyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W uproszczeniu obejmuje ona podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy spółki z o.o., powołanie likwidatorów, upublicznienie informacji na temat likwidacji oraz czynności likwidacyjne kończące się złożeniem do rejestru sądowego KRS – wniosku o wykreślenie takiej spółki z rejestru. W związku z tym, jeśli będziesz chciał zlikwidować swoją spółkę z o.o. musisz podjąć wszystkie te działania. Niestety musisz się przy tym liczyć z aspektem czasu, przeprowadzenie takiej likwidacji jest po prostu dość długotrwałe.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób prawnych, Spółka z o.o., | Data: . Tagi: , , , , , ,
Niespłacone zobowiązania

Czy możliwe jest wykreślenie z rejestru spółki z o.o. z długami

Niezależnie jednak od powyższego, pojawić się może tutaj dodatkowa kwestia. Nie chcesz już prowadzić danej spółki z o.o., ale komplikacja polega na tym, że nie ma ona już żadnego majątku a ma nadal pewne zobowiązania wobec podmiotów trzecich.

Czy zatem możliwe jest wykreślenie z rejestru spółki z o.o. z długami – tj. spółki której majątek nie wystarczył niestety na pokrycie wszystkich zobowiązań. Z orzecznictwa oraz doktryny wynika, że jest to możliwe (więcej na ten temat także we wpisie pt.: Czy można zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z długami).

Nasuwa się pytanie podatkowe

Skoro tak, to powstać może dalej idące – tym razem już podatkowe pytanie. Mianowicie, czy wartość niespłaconych zobowiązań, które pozostaną w spółce na dzień wykreślenia spółki z KRS będzie stanowiła przychód takiej spółki podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Spółka zostanie przecież zwolniona z obowiązku zapłaty kwot, które w innych okolicznościach musiałaby zapłacić i nie byłaby zwolniona z obowiązku ich zapłaty.

Zaznaczyć trzeba, że co do zasady do przychodów podatkowych oprócz otrzymanych pieniędzy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zalicza się m. in. wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów).

Ważne jest jednak, że umorzenie zobowiązania będzie przychodem podatkowym wyłącznie w sytuacji, w której dojdzie ono do skutku w drodze nieodpłatnego zwolnienia z długu. Umorzenie jednak takie (zwolnienie z długu) wywoła skutki prawne jedynie w związku z zawarciem umowy pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem.

Natomiast w przypadku wykreślenia spółki z o.o. z rejestru, umorzenie takiej następuje niejako z automatu – nie występuje tutaj element w postaci umowy pomiędzy spółką z o.o. a jej wierzycielami. W związku z tym w takim stanie rzeczy wartość zobowiązań spółki z o.o. wykreślonej z rejestru przedsiębiorców KRS nie będzie stanowiła dla takiej spółki przychodu do opodatkowania.

Likwidując spółkę z o.o. w takich warunkach nie zapłacisz zatem podatku dochodowego od osób prawnych.

Interpretacje organów podatkowych 

Wnioski takie potwierdzają także organy podatkowe np. w interpretacji Dyrektora KAS z dnia z 14 lipca 2017 r., sygn. 0114-KDIP2-3.4010.124.2017.1.MC czy Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 czerwca 2016 r, IPPB6/4510-323/16-2/AP, z dnia 20 stycznia 2016 r. IPPB3/4510-931/15-2/PS, czy Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 stycznia 2015 r, IBPBI/2/423-1262/14/MO.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.