Podział przez wydzielenie a podatek od czynności cywilnoprawnych

Działając w prawie podatkowym od dość długiego już czasu przyzwyczaiłam się do tego, że naczelnym celem organów podatkowych jest opodatkowanie wszystkiego co tylko możliwe i do walki z nimi o każdy przecinek, „lub”, „albo” czy „oraz”. A tu pewna niespodzianka. Okazało się, że coś opodatkowane nie jest.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek od czynności cywilnoprawnych, | Data: . Tagi: , , ,

Chodzi tutaj o operację polegającą na podziale spółki kapitałowej przez wydzielenie, tj. przeprowadzaną w trybie art. 529 § 1 pkt 4) K.s.h. a szczegółowej o sytuację spółki przejmującej wydzielany majątek spółki dzielonej – w kontekście regulacji Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W uproszczeniu cała operacja podziałowa polega na tym, że pewna część majątku spółki podlegającej podziałowi (najczęściej ze względów podatkowych – jest to zorganizowana część przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwo w rozumieniu Kodeksu cywilnego) zostaje przeniesiona do innej spółki kapitałowej (spółki z o.o. lub akcyjnej – spółka przejmująca) za udziały jakie zostaną wydane wspólnikom spółki dzielonej w kapitale zakładowym spółki przejmującej. Zasadniczo zatem taka operacja musi się wiązać z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej bo logicznie w jakiś sposób te nowe udziały muszą się pojawić. Zgodnie natomiast z treścią Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu podlegają m.in. zmiany umowy spółek, co w zakresie spółek kapitałowych ma miejsce m.in. w przypadku „podwyższenia kapitału zakładowego (…)” (art. 1 ust. 2 pkt. 3 ustawy). Wydawać by się zatem mogło, że w analizowanym przypadku podziału przez wydzielenie – w spółce przejmującej – jako że dokonywać się będzie podwyższenie jej kapitału zakładowego – podatek taki się pojawi.

Tak jednak – i to na całe szczęście dla podatników – nie jest. Co istotne organy podatkowe zgodnie potwierdzają, że tak przeprowadzana procedura podziału przez wydzielenie nie wiąże z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych wg stawki zwykłej tj. 0,5%.

W jednej z ostatnich interpretacji podatkowych w tym zakresie tj. interpretacji z dnia 12 marca 2014 r. IPPB2/436-25/14-2/LS Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko podatnika o neutralności podatkowej tego typu operacji akceptując wyjaśnienie wnioskodawcy, zgodnie z którym:

  • „Zgodnie z art. 1 ust. I lit. k) Ustawy PCC w zw. z art. 1 ust. 2 Ustawy PCC podatkowi podlega zamiana umowy spółki. Zgodnie z obecną treścią art. 1 ust. 3 pkt 3 PCC w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego.
  • Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 3 PCC w brzmieniu do dnia 31 grudnia 2008 r. W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważało się: przekształcenie, podział lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego. Należy więc uznać, iż do dnia 1 stycznia 2009 r., czynność podziału spółki kapitałowej skutkująca podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
  • Ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. treść art. 1 ust. 3 pkt 3 PCC uległa nowelizacji poprzez zniesienie opodatkowania podziału spółek. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej: „w zakresie opodatkowania spółek kapitałowych wprowadzono zmiany dotyczące katalogu czynności uznawanych za zmianę umowy spółki kapitałowej dla celów opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w tym zniesienie opodatkowania podziału spółek jako czynności restrukturyzacyjnych w świetle dyrektywy.” – uzasadnienie projektu ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. O zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych druk nr 748 sejmu RP VI kadencji.
  • W związku z powyższym ustawodawca w projekcie ustawy nowelizującej wyraźnie wskazał, że czynność zwiększenia kapitału zakładowego spółki przejmującej majątek w wyniku podziału nie może podlegać opodatkowaniu z uwagi, że naruszałoby to zasadę jednokrotnego pobierania podatku od czynności cywilnoprawnych od transakcji kapitałowych oraz naruszałoby to wprost określoną w dyrektywie 2006/7/WE zasadę braku opodatkowania transakcji podziału spółek kapitałowych.
  • Tym samym analizując brzmienie definicji zarówno przed, jak i po nowelizacji, z uwagi na skreślenie słowa „podział” oraz mając na uwadze uzasadnienie nowelizacji należy dojść do wniosku, że w chwili obecnej, podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Także i inne organy potwierdzają stanowisko przedstawione powyżej np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 6 marca 2014 r. ITPB2/436-238/13/TJ czy interpretacje: IPTPB2/436-52/13-4/KK z dnia 8 sierpnia 2013 – Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, IPPB2/436-598/12-2/AF z dnia 4 lutego 2013 – Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, ILPB2/436-275/12-4/MK z dnia 25 stycznia 2013 – Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB2/436-258/12-3/MK z dnia 17 grudnia 2012 – Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, IPPB2/436-256/12-2/AF z dnia 30 lipca 2012 – Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Jak zatem wynika z podanych wyżej argumentów opierających się m.in. na wykładni historycznej oraz Dyrektywie 2006/7/WE, podmioty realizujące procedury podziałowe mogą obecnie zaoszczędzić przynajmniej na podatku od czynności cywilnoprawnych. W dobie uszczelniania systemu podatkowego jest to dla podatników na prawdę bardzo dobra informacja. Oby takich więcej.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.