Finansowanie spółki osobowej przez wspólnika – która metoda najlepsza podatkowo

Zdarzają się przypadki, w których funkcjonująca spółka osobowa (np. jawna czy komandytowa) potrzebować będzie wsparcia finansowego, zaś niezbędnymi środkami, które mogłyby być wykorzystane na ten cel dysponuje jej wspólnik. W takiej sytuacji zasadnie może powstać pytanie w jaki sposób – przy możliwie najniższych kosztach podatkowych – wymagana kwota może zostać przekazana do spółki osobowej.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek od czynności cywilnoprawnych, Pozostałe tematy, | Data: . Tagi: , , , , , , , ,

Tym co w pierwszej kolejności rzuca się w oczy to pożyczka, czyli sytuacja w której wspólnik po prostu przekaże spółce osobowej określoną kwotę pieniężną o charakterze zwrotnym przy ustaleniu oczywiście rynkowego wynagrodzenia, tj. odsetek.

Podatkowo pożyczka taka jest traktowana jak zmiana umowy spółki (art. 1 ust. 3 pkt. 1) Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – dalej u.p.c.c.), co za tym idzie stosuje się do niej opodatkowanie na poziomie 0,5% (jest to oczywista znacznie lepsza sytuacja niż w przypadku typowych pożyczek gdzie obowiązuje podatek odpowiadający 2% wartości pożyczki).

Ale istnieje też minus takiego rozwiązania – otóż zgodnie z art. 16 ust 1 pkt 13) u.p.d.p. i art. 23 ust.1 pkt 9 u.p.d.f. nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów „odsetek od kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów”. Odsetki te nie będą mogły zatem stanowić kosztu uzyskania przychodów dla wspólnika udzielającego pożyczki, jednocześnie będą u niego opodatkowane jako przychód podatkowy wg stawki 19%. Takie rozwiązanie nie jest zatem do końca korzystne.

Inne rozwiązanie obejmuje oczywiście dokonanie dodatkowego wkładu do spółki osobowej przez wspólnika. Konieczny będzie tutaj podatek 0,5% od zwiększenia majątku spółki osobowej, a jednocześnie wkład będzie miał charakter definitywny.  Utrudniony będzie zatem zwrot ww. środków na rzecz wspólnika w razie powstania potrzeby zwrotu finansów i wykorzystania ich przez wspólnika na inne cele.

Kolejne – być może bardziej skomplikowane ale korzystniejsze podatkowo rozwiązanie zakłada wykorzystanie do udzielenia pożyczki na rzecz spółki osobowej –  spółki kapitałowej (spółki z o.o. lub akcyjnej), której wspólnikiem pozostawać będzie wspólnik spółki osobowej. Model ten przewiduje w pierwszym ruchu udzielenie pożyczki przez wspólnika spółki osobowej – dysponującego koniecznymi środkami finansowymi – na rzecz spółki kapitałowej. Pożyczka taka nie będzie pociągać za sobą powstania obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ze względu na zwolnienie ustawowe. W kolejnym ruchu spółka kapitałowa udzieli pożyczki ostatecznemu beneficjentowi to jest spółce osobowej (te podmioty nie mogą być powiązane kapitałowo), która będzie mogła wydać środki na interesujące ją aktywa.

Przy założeniu, że przedmiot działalności spółki kapitałowej obejmować będzie tzw. pośrednictwo finansowe w tym udzielanie kredytów – pożyczka na rzecz spółki osobowej nie będzie podlegać w ogóle podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Rozważając inne skutki zaznaczyć należy, że odsetki wypłacane wspólnikowi spółki z o.o. przez tę spółkę będą dla niego przychodem do opodatkowania (stawka 19% i tego niestety nie da się uniknąć), ale z drugiej strony odsetki wypłacane przez Spółkę osobową do spółki z o.o. będą w odpowiedniej proporcji rozliczane jako koszt uzyskania przychodu tej osoby będącej jednocześnie wspólnikiem Spółki osobowej. Odsetki uzyskiwane przez spółkę z o.o. od Spółki osobowej będą opodatkowane, ale jednocześnie stanowić będą dla spółki z o.o. koszt uzyskania przychodu.

Pomimo – jakby się wydawało strasznie skomplikowanego – charakteru tych wszystkich rozliczeń – wzajemne relacje pomiędzy podmiotami, czy kwestia przychodów oraz kosztów u poszczególnych podmiotów – dają się mimo wszystko rozpisać i zastosować.

Generalnym obciążeniem podatkowym w tym modelu będzie konieczność zapłaty podatku dochodowego od otrzymanych odsetek. Brak natomiast obciążeń w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych – czego niestety nie da się uniknąć w przypadku wcześniej opisanych modelu. Na marginesie pamiętać należy w tym przypadku o kwestii tzw. cienkiej kapitalizacji na linii wspólnik spółki z o.o. – spółka z o.o., co wiąże się z analizą w każdym konkretnym przypadku art. 16 ust. 1 pkt. 60) i 61) u.p.d.p.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.