Odsetki od pożyczki udzielonej spółce osobowej a koszty uzyskania przychodów

Niewątpliwie jednym z podstawowych sposobów dofinansowania działalności spółki osobowej przez jego wspólnika jest udzielenie spółce osobowej pożyczki przez takiego wspólnika. Skoro pożyczka – to naturalnie za wykorzystanie kapitału należy się wynagrodzenie a zatem stosowne oprocentowanie. Zgodnie z przepisami podatkowymi generalnie odsetki od pożyczki czy kredytu zapłacone lub skapitalizowane stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodu. Tak również mogłoby być w przypadku udzielenia spółce osobowej pożyczki przez jej wspólnika. Niestety nie jest tak do końca.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Spółka cywilna, Spółka jawna, Spółka komandytowa, Spółka partnerska, | Data: . Tagi: , , , , , ,

Kiedy udzielisz swojemu podmiotowi pożyczki…

O ile bowiem jako wspólnik spółki osobowej (niezależnie od tego czy jesteś osobą fizyczną czy osobą prawną) udzielisz swojemu podmiotowi pożyczki, to musisz się liczyć z tym, że odsetki od tej pożyczki nie będą dla Ciebie kosztem uzyskania przychodu.

Przypomnieć jeszcze trzeba, że w przypadku spółek osobowych podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy i każdemu z nich przypisuje się przychody i koszty stosownie do przyjętego w umowie spółki udziału w zysku.

Podstawę do wyłączenia takich odsetek z kosztów uzyskania przychodów stanowi przepis, którego brzmienie bynajmniej na taki skutek nie wskazuje.

Chodzi tutaj mianowicie o art. 16 ust 1 pkt. 13 Ustawy o CIT (analogiczną normę zawiera art. 23 ust. 1 pkt. 9) Ustawy o PIT).

Przepis ten stanowi, że:

nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (…) 13) odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów.

Wprawdzie przepis brzmi jak brzmi, ale zgodnie z orzecznictwem sądowym:

W art. 16 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) chodzi o „kapitał własny” rozumiany szeroko – jako każda forma przekazania własnych środków udziałowca spółce osobowej. Zatem pożyczka udzielona spółce osobowej może zostać uznana za „własny kapitał włożony w źródło przychodów” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy” z wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 11.07.2011 r. I SA/Wr 620/11.

Z innego orzeczenia wynika, że:

Odsetki od pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika oraz oprocentowanie z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych nie stanowią dla spółki, która udziela pożyczki, jako odsetki od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów, kosztów uzyskania przychodów – z wyroku NSA z dnia 25.10.2013 r. sygn. II FSK 2879/11.

Jaki wniosek na podstawie przytoczonego orzecznictwa

Zastanawiając się i planując dofinansowanie własnej spółki musisz uwzględnić także i ten skutek, że odsetki od pożyczki udzielonej spółce osobowej nie będą stanowiły dla Ciebie kosztu uzyskania przychodu.

 

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.