Ceny transferowe a umorzenie zobowiązań

Sprawa dokumentacji podatkowej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi od zawsze budziła wątpliwości. Wątpliwości te dotyczyły m.in. operacji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu. W obecnie obowiązującym stanie prawnym wątpliwa jest przede wszystkim definicja „transakcji”, w tym kwestia czy dokumentacja podatkowa obejmuje także takie zdarzenia prawne jak umorzenie zobowiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, | Data: . Tagi: , , , ,
interpretacje podatkowe po 1 stycznia 2016 r.

Interpretacja z dnia 12 lipca 2016 r. IBPB-1-1/4510-167/16/BK

Tematem takim zajmował się ostatnio Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 12 lipca 2016 r. IBPB-1-1/4510-167/16/BK.

Wnioskodawca – spółka akcyjna wskazała, że świadczy usługi w branży budowlanej i pozostaje w kontaktach z podmiotem powiązanym. Wobec trudnej sytuacji Wnioskodawcy możliwe jest zawarcie umowy na podstawie której podmiot powiązany umorzy zobowiązania Wnioskodawcy (dojdzie do zwolnienia z długu). Wierzytelności podmiotu powiązanego wobec Wnioskodawcy na moment umorzenia nie będą wierzytelnościami przedawnionymi.

Organ podatkowy potwierdził zasadność stanowiska podatnika, który wskazał, że:

powołany powyżej przepis nie będzie miał zastosowania do przedstawionego zdarzenia przyszłego, albowiem w przedmiotowej sytuacji w wyniku zawarcia umowy dojdzie do zwolnienia Spółki z obowiązku zapłaty Wierzytelności. Umorzenie Wierzytelności samo w sobie nie może zostać uznane za świadczenie, za które może zostać ustalona cena, bądź przypisany zysk. Tym samym, umowy zwolnienia z długu nie można uznać za transakcję, w wyniku której powstałby obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Wnioskodawca podkreślił też, że „transakcja”, w której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinna być interpretowana językowo. Zatem z transakcją mamy do czynienia wtedy, kiedy dochodzi do wymiany dóbr czy usług, w stosunku do których następuje określenie takich warunków jak cena, termin dostawy itd.

Umorzenie długu

Umorzenie długu gdzie nie została ustalona cena nie stanowi transakcji w ww. znaczeniu.

Tym samym tego rodzaju umowa nie wiąże się z koniecznością sporządzania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi.

W temacie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi polecam zapoznanie się z również następującymi tekstami:

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.