Co tam Panie w podatkach… czyli planowane opodatkowanie cashbacku

Jak donosi dzisiejsza (28.05.2013) Rzeczpospolita w toku uzgodnień międzyresortowych znajduje się projekt zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – który oczywiście ma skutkować dalszym uszczelnieniem polskiego systemu podatkowego. Co tu jeszcze można uszczelnić, można byłoby zapytać. Otóż jak się okazuje, takich kwestii, stanów faktycznych jest wiele.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, | Data: . Tagi: , , , ,

Większość pamięta na pewno (zresztą reklamy te ukazują się także i obecnie) oferty banków dotyczące zwrotu na rzecz klientów – w zamian za podpisanie umowy rachunku bankowego oraz dokonywanie określonych transakcji, czy to przez Internet czy to określonymi kartami banku czy też transakcji polegających na opłaceniu rachunków związanych z bieżącym utrzymaniem klienta ze środków zgromadzonych na tym koncie – np. 2%, 5% wydatkowanych środków.

No i oczywiście pojawić się musiał problem podatkowy, bo skoro podatnik dostaje od kogoś (tutaj od banku) jakąś kwotę, no to przecież powinien od tej kwoty zapłacić podatek. Inaczej zasady „sprawiedliwości” podatkowej i społecznej mogłyby – co niedopuszczalne – nie zostać zrealizowane.

Rozpoczęły się zatem spory i targi pomiędzy organami podatkowymi, a bankami. Zdaniem Ministra Finansów nie może być tak, żeby coś było nieopodatkowane. Minister apelował zatem do banków o wystawianie podatnikom korzystającym z cashbacku formularza PIT-C. Dla wyjaśnienia – w oparciu o ww. PIT podatnicy mieliby ujmować kwoty uzyskane od banku w swoich rozliczeniach rocznych. Banki z kolei stanęły okoniem i powiedziały, że niczego wystawiać nie będą, bazując na uzyskanych przez siebie interpretacjach indywidualnych kwalifikujących w/w kwoty jako nagrody uzyskane przez klientów w ramach prowadzonej przez bank sprzedaży premiowej. Takie natomiast nagrody zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – do kwoty 760 zł. – pozostają wolne od opodatkowania.

Kwestia ta stała się istotna szczególnie na początku bieżącego roku – jako że przecież do końca lutego każdego roku m.in. banki powinny przekazać swoim klientom właściwe PIT-y do rozliczeń rocznych. Tymczasem w dniu 16 stycznia br. WSA we Wrocławiu (sygn. I SA/Wr 1416/12) wydał wyrok, w którym przyznał rację jednemu z banków. W uzasadnieniu przedmiotowego wyroku WSA wskazał m.in. że

W przypadku działań Banku, opisanych we wniosku, premia (nagroda) jest przyznawana w związku z takimi zachowaniami klienta, które wiążą się z odpłatnym korzystaniem z usług banku, przy czym wielkość otrzymanej premii będzie zależała od wartości transakcji (jednorazowo) i ich ilości (roczna wartość świadczenia). (…) Najistotniejszą rolą sprzedaży premiowej jest na ogół motywowanie kontrahenta do dokonywania zwiększonych zakupów, intensywniejszego korzystania z określonej rodzajowo oferty przedsiębiorcy, wyrobienie określonych, korzystnych z punktu widzenia sprzedawcy przyzwyczajeń klienta, zwiększenie jego lojalności i zainteresowania oferowanymi produktami.

WSA uznał zatem, że w takim cashback pozostaje nagrodą związaną ze sprzedażą premiową i uchylił niekorzystną dla banku interpretację prawa podatkowego. Bazując także i na tym orzeczeniu inne instytucje bankowe uznały, że podatku nie ma i kwot tych ani nie opodatkowano, ani też nie przekazano klientom dokumentów do samodzielnego rozliczenia podatku.

Przechodząc po tym długim opisie do meritum – obecne plany Ministerstwa Finansów – zakładają począwszy od roku 2014 – opodatkowanie ww. kwot podatkiem wg stawki 19% i nałożenie na banki obowiązków płatników tego podatku. W związku z tym to bank będzie zobligowany do obliczenia, pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego organu podatkowego kwoty podatku. Wiązać się to będzie niewątpliwie z komplikacjami i dodatkowymi kosztami po stronie instytucji kredytowych. Skutki takich zmian prawa – o ile staną się one obowiązującym prawem – łatwo przewidzieć. Już zresztą teraz – po zawierusze interpretacyjnej – banki mniej chętnie oferują swoim klientom tego typu produkty.

Kto tu jest i będzie stratny?? Łatwo stwierdzić. Ten kto zawsze, czyli podatnik.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.