Kilka słów na temat opodatkowania niektórych świadczeń na rzecz pracowników cz. 2

W poprzednim wpisie podjęty został temat opodatkowania abonamentów medycznych nabywanych przez przedsiębiorców dla ich pracowników. Teraz czas się zająć czymś bardziej przyjemnym, a mianowicie imprezami integracyjnymi organizowanymi przez pracodawców, np. z okazji świąt.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Pozostałe tematy, | Data: . Tagi: , , ,

W tym zakresie Trybunał Konstytucyjny (sprawa K 7/13) stwierdził w pisemnym uzasadnieniu, że:

Obiektywne kryterium – wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) – nie jest natomiast spełnione, gdy pracodawca proponuje pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych czy szkoleniowych, choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu (konferencji, szkoleniu) dobrowolnie, po jego stronie nie pojawia się korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku.

Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie „kursokonferencja” organizowana przez pracodawcę, pracownik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. Trudno też poważnie utrzymywać, że przychodem pracownika z umowy o pracę czy stosunku służbowego jest możliwość okazjonalnego uczestnictwa w obiedzie czy kolacji, a wartość zjedzonych przez niego potraw i wypitych napojów wyznacza podstawę opodatkowania.

Dalej wskazano także, że:

Tak więc, udział w spotkaniu (wyjeździe) integracyjnym czy szkoleniu zaoferowanym przez pracodawcę pracownikom, nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika, gdyż – pomijając w tym miejscu kryterium uniknięcia wydatku (por. pkt. 3.4.7. uzasadnienia) – nie ma podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść.

Tym samym Trybunał uznał, że udział pracowników w imprezie integracyjnej zafundowanej przez pracodawcę nie wiąże się z powstaniem przychodu do opodatkowania.

Potwierdzeniem tej tezy pozostaje zasadniczo jedno z orzeczeń wydanych już po dniu 8 lipca br. tj. po dacie orzeczenia TK w sprawie świadczeń na rzecz pracowników. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku o sygn. akt I SA/Wr 1674/14 z dnia 20 sierpnia 2014 r. wskazał, że pracownik uczestniczący w spotkaniu biznesowo-integracyjnym nie uzyskuje z tego tytułu przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Analizowane rozstrzygnięcie WSA we Wrocławiu zapadło w związku z wnioskiem o interpretację podatkową, z którym wystąpiła spółka organizująca kilkakrotnie w ciągu roku dla swoich pracowników spotkania biznesowo-integracyjne z poczęstunkiem i upominkami, np. w okresie świąt. Spółka oświadczyła przy tym że nie prowadzi ewidencji uczestników tego typu imprez, zaś koszty organizacji są ponoszone ze środków własnych w formie ryczałtowej.

W takim stanie faktycznym WSA we Wrocławiu uznał (wynika to z ustnego uzasadnienia: źródło Rzeczpospolita 29.08.2014), że w takim stanie faktycznym istotne jest czy świadczenie leży w interesie pracownika (tj. stanowi dla niego realne przysporzenie majątkowe) oraz czy pracownik skorzystał dobrowolnie z takich świadczeń. Istotne jest przy tym także, aby można było zindywidualizować świadczenie, określić wartość świadczenia oraz określić konkretnego odbiorcę świadczenia. W związku z powyższym w omawianej sytuacji – sam udział w imprezie czy spotkaniu nie będzie się wiązał z powstaniem po stronie pracownika przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Miejmy nadzieję, że interpretacje organów podatkowych będą szły w tym samym kierunku, dość już bowiem sprzecznych stanowisk czy orzeczeń zarówno ze strony fiskusa jak i sądów administracyjnych.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.