Klauzula unikania opodatkowania a darowizna w najbliższej rodzinie

Jak donosi dziennik Rzeczpospolita (artykuł z dnia 12.10.2016 r.) w jednej ze spraw organ podatkowy uznał, że darowizna pieniędzy dokonana pomiędzy braćmi może nosić znamiona czynności mającej na celu obejście przepisów prawa podatkowego. Klauzula unikania opodatkowania może mieć także zastosowanie do umów, których kwalifikacja podatkowa była do tej pory oczywista.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Ordynacja podatkowa, | Data: . Tagi: , , , , ,
wykreślenie podatnika z rejestru VAT

Co wynika z artykułu Rzeczpospolitej?

Z wspomnianego artykułu z dnia 12.10.2016 r. wynika, że organ podatkowy odmówił wydania indywidualnej interpretacji podatkowej w sprawie, w której w podatnik-osoba fizyczna wystąpiła o potwierdzenie stanowiska, że do darowizny pomiędzy osobami najbliższymi (braćmi) nie stosuje się klauzuli unikania opodatkowania.

Na takie dictum organ wskazał, że nie wyda interpretacji podatkowej, a zasadne będzie uzyskanie opinii zabezpieczającej.

Pomijając być może mało zręczne pytanie podatnika, wnioski z całej tej sytuacji są raczej negatywne.

Wniosek 1

Wydawałoby się, że klauzula unikania opodatkowania powinna mieć zastosowanie tak jak mówią przepisy do sztucznych konstrukcji podatkowych. Zgodnie z art. 119 c Ordynacji podatkowej:

Sposób działania uznaje się za sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że nie zostałby zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

Nie wiem natomiast co może być sztucznego w zamiarze przekazania pieniędzy w darowiźnie osobie z najbliższej rodziny?! I chyba nie bez znaczenia powinien pozostawać w tej sytuacji fakt, że przecież obowiązuje przepis art. 4a Ustawy o podatku od spadków i darowizn, który przy spełnieniu pewnych warunków o charakterze technicznym daje pełne prawo do nieopodatkowanych darowizn w ramach najbliższej rodziny.

Wniosek 2

Takie stanowisko Ministerstwa Finansów dowodzi zatem, że proste, literalne brzmienie przepisów nic nie znaczy, a każde skorzystanie ze zwolnienia podatkowego oznacza prawdopodobne unikanie opodatkowania. Zaznaczyć trzeba, że zgodnie a art. 14b § 5b. Ordynacji Podatkowej:

Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a lub stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 i 846).

Wniosek 3

Skoro w tak prostej jakby się wydawało sprawie, organ odmówił wydania interpretacji, co powstaje pytanie co dalej? Aż strach się zastanawiać co będzie, kiedy podatnicy będą chcieli zapytać o bardziej jednak skomplikowane struktury. Tutaj same wielkie znaki zapytania. Oczywiście do tej pory rola interpretacji była istotna, ale generalnie nie obowiązuje u nas system prawa precedensowego. W podatkach chyba jednak zmierzamy w tym kierunku, skoro sam przepis prawa nie będzie wystarczający do ustalenia sytuacji podatkowej podatnika.

Wniosek 4

Poza tym wydawać by się faktycznie mogło, że klauzula unikania opodatkowania adresowana jest głównie do przedsiębiorców. Analizowany przypadek dowodzi jednak, że być może każdy z nas w określonych warunkach (przy oszczędności podatkowej ponad 100.000 zł) będzie kiedyś zmuszony do wystąpienia o wydanie opinii zabezpieczającej, która przecież tania nie jest – 20.000 zł i jeszcze czeka się na nią 6 miesięcy.

Podsumowanie

Oczywiście są to początki stosowania nowych przepisów, ale zdrowy rozsądek pracowników fiskusa byłby jednak w cenie. Skutkiem stanowiska Ministerstwa już teraz można się zastanawiać czy umowa darowizny w kręgu najbliższej rodziny jest bezpieczna podatkowo czy nie.

Stan niepewności powodowany działaniami fiskusa choćby w tak prostej sprawie jak ta, w żadnym razie nie sprzyja prowadzeniu działalności a nawet zwykłemu życiu na terenie RP.

p.s. dla uaktualnienia stanowisko Ministerstwa Finansów w przedmiotowej sprawie poniżej link do artykułu na wp.pl.

Ciekawe bardzo to wszystko.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.