Nowa data powstania przychodu ze zbycia akcji lub udziałów – zmiana od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przymierzając się do analizy nowych przepisów dotyczących dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi, które obowiązywać będą zasadniczo dopiero od 2017 roku, rzuciła mi się w oczy może mniej spektakularna, ale istotna zmiana przepisów, którą chce nam zafundować ustawodawca już od 1 stycznia 2016 r. Chodzi o określenie nowej daty powstania przychodu w przypadku sprzedaży przez osoby fizyczne akcji lub udziałów.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, Spółka akcyjna, Spółka z o.o., | Data: . Tagi: , , , , , , , , , ,
przychód ze zbycia akcji

Jak było?

Na ten temat pisałam już jakiś czas temu w jednym z wpisów na blogu. W skrócie chodziło o datę powstania przychodu do opodatkowania w sytuacji sprzedaży udziałów czy papierów wartościowych z ceną rozłożoną na raty lub odroczoną w czasie. Zdaniem organów podatkowych i pewnej części sądów administracyjnych, skoro ustawodawca w przypadkach wskazał, że przychodem są kwoty należne (art. 17 ust. 1 pkt. 6) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), z odpłatnego zbycia udziałów lub papierów wartościowych to datę powstania przychodu warunkuje faktycznie data zawarcia umowy zbycia. Data umowy miała zatem być datą uzyskania przychodu.

Zdaniem natomiast części sądów oraz doktryny podatkowej w przypadku płatności ceny ratami, opodatkowaniu w danym roku podatkowym powinny podlegać tylko te raty/wartości, które stały się wymagalne w tym właśnie konkretnym roku.

Np. jeśli umowa była zawarta w roku 2014, natomiast płatności ratalne miały być dokonywane zgodnie z jej treścią w roku 2014, 2015 i w 2016 – to w tym ujęciu obowiązek podatkowy także „dzielił” się na poszczególne lata. Nie było zatem konieczności zapłaty całego podatku dochodowego w rozliczeniu PIT – 38 za rok 2014 – tak jakby chciały tego organy podatkowe.

Co będzie po dniu 1 stycznia 2016 r.?

Z Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wynika, że do art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie dodany ust. 1 ab o następującej treści:

Przychód określony w ust. 1 pkt. 6; 1) z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych (…).

W konsekwencji zatem datą powstania przychodu do opodatkowania będzie data uzyskania przez nabywcę praw do udziałów lub papierów wartościowych, natomiast data płatności poszczególnych rat ceny nie będzie miała znaczenia prawnego. To samo należałoby powiedzieć o samej dacie zawarcia umowy sprzedaży.

Przeniesienie udziałów (akcji) na nabywcę wcale nie musi być przecież skorelowane z datą zawarcia umowy. Skoro przepis mówi o przeniesieniu – to tylko ten moment może znaczenie podatkowe.

W związku ze zmianą przepisów, osoby zamierzające zbyć swoje akcje lub udziały z zapłatą odroczoną w czasie, być może powinny przeprowadzić ww. transakcje jeszcze w tym roku podatkowym, przed zmianą przepisów podatkowych.

Zapraszam także do zapoznania się z moim artykułem opublikowanym jakiś czas temu w Gazecie Prawnej na temat obecnie jeszcze obowiązujących zasad opodatkowania dochodów ze zbycia udziałów (papierów wartościowych) pt. „Podatek nie wcześniej, niż powstanie należność”.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.