Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę a zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i korzyści podatkowe

Wielu przedsiębiorców funkcjonuje nadal w obrocie prawnym na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (poprzednio na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast). Nieraz już i w naszych artykułach, i we wpisach na blogach zwracaliśmy uwagę na możliwość i w zasadzie celowość przekształcenia takiej działalności w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkę akcyjną.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób prawnych, Pozostałe tematy, | Data: . Tagi: , , ,

Wielu przedsiębiorców funkcjonuje nadal w obrocie prawnym na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (poprzednio na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast). Nieraz już i w naszych artykułach, i we wpisach na blogach zwracaliśmy uwagę na możliwość i w zasadzie celowość przekształcenia takiej działalności w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkę akcyjną.

Nieraz też przyczyną wątpliwości czy faktycznie należy to zrobić był fakt dysponowania przez przedsiębiorcę zezwoleniem na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powstało zatem pytanie czy przekształcenie tej działalności w trybie przepisów Kodeksu spółek handlowych w spółkę kapitałową nie spowoduje utraty tego zezwolenia, a zatem także utraty niewątpliwych korzyści podatkowych wynikających z posiadania tego zezwolenia.

Tytułem wyjaśnienia – Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 274 ze zm.).

Szczęśliwi posiadacze tego zezwolenia będący osobami fizycznymi prowadzącymi firmy korzystać mogli zatem z regulacji art. 21 ust. 1 pkt. 63a) Ustawy o PIT, z której wynikało, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są

dochody podatników, (…) uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

Wątpliwość, co do kwestii przejścia praw i obowiązków z w/w zezwolenia na spółkę mogła być o tyle uzasadniona, że do 2011 roku przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową mogło następować praktycznie tylko w ramach transakcji aportowych polegających na wniesieniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej tytułem aportu do spółki. Aport (wkład niepieniężny) nie wiązał się przy tym z sukcesją praw i obowiązków administracyjnych. Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności była zatem znacznie bardziej utrudniona.

Natomiast po wprowadzeniu możliwości przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę do Ksh. kwestia ta stała się znacznie prostsza. Zgodnie z art. 5842 § 2 K.s.h.

Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Dodatkowo zwrócić należy uwagę na treść art. 93a. § 4.K.s.h, który obecnie stanowi, że 

Jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

Wydaje się zatem, że w chwili obecnej nie ma wątpliwości co do tego, że zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „przechodzi” na spółkę powstałą z przekształcenia i co za tym idzie, że spółka taka może korzystać – analogicznie jak uprzednio przedsiębiorca jednoosobowy – ze zwolnienia podatkowego – tym razem na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT.

Potwierdzają to także – co ważne dla przedsiębiorców – organy podatkowe. Np. na  taką interpretację wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 19.06.2012 r. IBPBI/2/423-285/12/JD.

W konsekwencji ci przedsiębiorcy, którzy działają w SSE powinni próbować przekształcenia swojej działalności w spółki kapitałowe, bez ryzyka utraty uprawnień wynikających z zezwolenia na działanie w Strefie, w tym także uprawnienia do zwolnienia dochodu z działania w Strefie – od podatku dochodowego od osób prawnych.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.