15% CIT – projekt ustawy – i co jeszcze? cz. 2

W poprzednim wpisie była mowa o propozycji 15% CIT od roku 2017 – zastrzeżonego jednak tylko dla niektórych rodzajów podmiotów. Zmiany mają jednakże nieco szerszy charakter.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Pozostałe tematy, | Data: . Tagi: , , , , , ,
15% CIT

Aport wyceniany rynkowo

Do tej pory w przypadku aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki kapitałowej, kiedy przedmiotem wkładu były inne składniki majątkowe niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa – przychód po stronie podmiotu wnoszącego wkład – stanowiła wartość nominalna wydanych akcji lub udziałów. Takie brzmienie przepisu powinno pozwolić generalnie na zwolnienie od opodatkowania kwoty stanowiącej tzw. agio emisyjne (a zatem nadwyżki pomiędzy ceną emisją a wartością nominalną akcji lub udziałów). Całe lata trwało rozstrzygnięcie problemu czy organy podatkowe mogą jednak w takiej sytuacji ustalić przychód w wartości odpowiadającej całej cenie emisyjnej nowych akcji lub udziałów – będącej generalnie odzwierciedleniem wartości rynkowej przedmiotu aportu. Pisałam jakiś czas temu o uchwale NSA, która przesądziła ten problem w kierunku korzystnym dla podatników. NSA uznał, że jeśli strony przyjęły wartość nominalną na określoną wartość, to organy podatkowe nie mogą tego rozwiązania kwestionować. Ale projekt ustawy wskazuje, że ustawodawca bynajmniej nie zamierza dać za wygraną.

Od 1 stycznia 2017 r. przychód do opodatkowania stanowić będzie wartość rynkowa przedmiotu wkładu (w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część), przy czym organy podatkowe będą miały oczywiście prawo do weryfikacji ww. wartości. Zmiana w tym zakresie powoduje także automatyczną zmianę w zakresie kosztów uzyskania przychodów, w przypadku zbycia ww. udziałów/akcji – które w takiej sytuacji muszą być odnoszone do wartości rynkowej przedmiotu wkładu.

Klauzula unikania opodatkowania

Niektórzy uważają, że zmienione przepisy wprowadzają tzw. małą klauzulę unikania opodatkowania. Na pewno coś w tym jest dlatego, że od 1 stycznia 2017 r. ustawodawca zamierza wprowadzić zapis zgodnie z którym neutralność podatkowa fuzji, podziałów spółek oraz transakcji wymiany udziałów – zostanie wyłączona wówczas, „gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek lub wymiany udziałów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania”.

Jednocześnie ustawodawca zamierza wprowadzić domniemanie zgodnie z którym „domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek lub wymiany udziałów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, jeżeli czynność ta nie została przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych”.

Podstawową nowością jest objęcie ww. regulacjami także transakcji „wymiany udziałów” (art. 12 ust. 4d), co do tej pory pozostawało poza zakresem oceny i odmiennej kwalifikacji przez organy podatkowe. Jak wskazano w uzasadnieniu „(…) wyłączenia z opodatkowania transakcji „wymiany udziałów” służyły optymalizacji podatkowej, poprzez fakt, iż nie zawsze dokonywane były w uzasadnionych celach gospodarczych”. Z tej to przyczyny mają być od 1.01.2017 r. objęte klauzulą unikania opodatkowania.

Biorąc pod uwagę opisane powyżej zmiany mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego i praktycznie ubezwłasnowolnienie podatników co do modelu zmian restrukturyzacyjnych, wydaje się, że jak tak dalej pójdzie to generalna klauzula unikania opodatkowania może się okazać zbędna. Wszystko będzie regulowane, czy ograniczane w ustawach szczególnych.

Pytanie tylko takie czy jest to właściwe podejście do spółek i podatników…

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.